Opinie
Autor: Konrad Białas

Dane z USA: pozytywne tło, ale nie główne paliwo dla dolara

Dane z USA: pozytywne tło, ale nie główne paliwo dla dolara

Raport ADP wskazał na wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym w sierpniu o 237 tys., wyraźnie mocniej od oczekiwanych 185 tys. i przy pozytywnej rewizji danych za lipiec. Silny przyrost miejsc pracy będzie podbijał oczekiwania przed piątkowym raportem Departamentu Pracy, jednak wzrost zatrudnienia przestał być problemem gospodarki już wiele miesięcy temu. Bardziej palącym problemem jest brak przebudzenia presji płacowej pomimo ubywania wolnych rąk do pracy i spadku stopy bezrobocia do cyklicznych minimów (4,3 proc.). Ponieważ raport ADP nie podaje danych za wynagrodzeniach, rynek nie ma podstaw do silnego impulsu.

Zmiana zatrudnienia wg ADP i NFP; Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Rewizja PKB za II kw. do 3 proc. była dużą niespodzianką, gdyż spodziewano się nieznacznej korekty z 2,6 proc. do 2,7 proc. W szczegółowych danych widać, że za poprawę odpowiada podwyższenie tempa konsumpcji prywatnej, ale też zauważalny jest wkład inwestycji przedsiębiorstw. To sugeruje, że przyspieszenie nabiera tempa w oparciu o elementy, które szybko nie znikną (gdyby za szybsze tempo PKB odpowiadał np. wzrost zapasów, mogłoby to implikować przyhamowanie produkcji w kolejnym kwartale). Silne momentum powinno podbijać wzrost PKB w III kw. i stanowić pewną poduszkę ochronną przed skutkami huraganu Harvey. Jakkolwiek jednak dane o PKB są pokrzepiające, z punktu widzenia rynków finansowych opisują dość zamierzchłą przeszłość, co umniejsza ich wpływ na walutę.

PKB zannualizowany i konsumpcja prywatna; Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Środowe solidne odczyty makro może i nie przekładają się na wyraźne nasilenie umocnienia USD, jednak z pewnością nie przeszkadzają mini-trendom budowanym w poprzedzających godzinach. Powinny stanowić dobre zaplecze dla podtrzymania pozytywnego sentymentu wobec dolara w oczekiwaniu na ważniejsze publikacje: PCE Core w czwartek i dane o płacach w piątek. To one rzucą więcej światła na perspektywy inflacji w średnim terminie i dostarczą Fed informacji mogących przesądzić o szansach podwyżki stóp procentowych w grudniu.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.