Flesz
Autor: autor: Szymon Zajkowski

USA: nastroje tylko lepsze

Tak jak pisaliśmy w raporcie porannym, wpływ na taki stan rzeczy w dużej mierze prawdopodobnie miała dobra sytuacja w trzech kluczowych dla nastrojów konsumentów czynnikach - kontynuacja poprawy na rynku pracy, wciąż dobra koniunktura na giełdach (większość oszczędności obywateli USA ulokowanych jest na rynku kapitałowym) oraz najniższe od pół roku ceny paliw.

Na publikację dolar zareagował lekkim umocnieniem. Kurs EUR/USD kontynuuje rozpoczęte kilka godzin temu spadki. Obecnie znajduje się na 1,3410. Dziś dolar amerykański jednak umacnia się wobec wszystkich walut z grona G-10, w tym najsilniej do dolara nowozelandzkiego.

Po rozpoczęciu notowań nad kreską, wzrosty kontynuują również amerykańskie indeksy giełdowe. Po niewiele ponad pół godzinie handlu główne indeksy zwyżkują średnio o 0,3 proc.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.