Raport rynkowy: Grudzień 2021

07-12-2021 15:48
W październiku inflacja w USA mierzona indeksem cen konsumpcyjnych wzrosła do 6,2%. Jest to najwyższy poziom od 31 lat. Prognozy Bloomberga pokazują, że najnowszy odczyt za listopad, który poznamy w pierwszym pełnym tygodniu grudnia wyniesie aż 6,8 proc. Presja inflacyjna wzrosła nie tylko w przypadku dóbr, które są obecnie deficytowe z powodu „wąskich gardeł” produkcyjnych, takich jak samochody, ale dotyka również coraz więcej innych artykułów. Dotyczy to w szczególności czynszów (i czynszów kalkulacyjnych dla właścicieli domów), które łącznie stanowią prawie jedną trzecią wskaźnika cen konsumpcyjnych i zazwyczaj zmieniają się powoli.
Raport rynkowy: Grudzień 2021

Jednocześnie zauważalnie wzrosła presja płacowa. Główny wskaźnik tego zjawiska, indeks kosztów zatrudnienia (ECI), odnotował w trzecim kwartale najostrzejszy wzrost od czasu, gdy seria danych rozpoczęła się w 2001 roku. Nawet jeśli w przyszłym roku wąskie gardła w produkcji zostaną przezwyciężone, a ceny niektórych towarów ponownie spadną, presja cenowa pozostanie prawdopodobnie wyższa niż przed pandemią. 

W trzecim kwartale gospodarka amerykańska rozwijała się w annualizowanym tempie 2,1%, najwolniej podczas obecnego ożywienia. Przyczyną tego stanu rzeczy było wygaśnięcie bodźców polityki fiskalnej i w konsekwencji spowolnienie konsumpcji prywatnej, niedobór materiałów, który spowolnił produkcję, oraz ponowny wzrost liczby infekcji, który sprawił, że konsumenci stali się bardziej ostrożni.

Fed

Zgodnie z oczekiwaniami, Fed zdecydował na listopadowym posiedzeniu o ograniczeniu skupu obligacji ("tapering"), ponieważ gospodarka poczyniła znaczne postępy w kierunku celów inflacyjnych i zatrudnienia. Miesięczny wolumen zakupów, wynoszący dotychczas 120 mld USD miesięcznie, spadnie o 15 mld USD jeszcze w listopadzie. W grudniu nastąpi dalsza redukcja o 15 mld dolarów. Pierwotnie Fed planował całkowite zaprzestanie zakupów do połowy 2022 roku. Jednak ze względu na niespodziewanie wysoką presję inflacyjną i ostatni powrót do silniejszego wzrostu gospodarczego, Fed dyskutuje nad zacieśnieniem harmonogramu. Oczekujemy zatem, że proces taperingu zakończy się do końca pierwszego kwartału 2022 roku. 

Ryzykiem w tym momencie nadal jest mało znana mutacja omikron. Na ten moment jednak w związku z pogorszeniem się perspektyw inflacyjnych, kluczowa stopa procentowa zostanie prawdopodobnie podniesiona szybciej niż wcześniej oczekiwano. Obecnie oczekujemy, że pierwszy krok zostanie podjęty około połowy 2022 r. Dotychczasowy konsensus rynkowy wskazywał połowę 2023 roku. Do tego czasu stopa bezrobocia powinna spaść z powrotem poniżej 4% i tym samym zbliżyć się do poziomu sprzed kryzysu, czyli 3,5%. Jednocześnie inflacja prawdopodobnie utrzymywałaby się już wystarczająco długo powyżej docelowego poziomu 2% ustalonego przez Fed. Ponadto, ze względu na pełne zatrudnienie i rosnące płace, stabilność cen byłaby zagrożona bez przeciwdziałania ze strony Fedu. Pamiętajmy jednak, że niepewność co do przebiegu 4 fali pandemii powoduje, że założenia Fed mogą na przestrzeni kilku miesięcy ulec zmianie a jastrzębia retoryka nieco złagodnieć.

 

PKB USA oraz indeks kosztów zatrudnienia (ECI), źródło: Bloomberg

Pobierz pełny raport (poniżej)

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.