Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 9 stycznia

Zmiana pozycji netto w kontraktach na wybrane waluty (w tys. kontraktów); Źródło: TMS Brokers, CFTC

Ostatni raport CFTC przedstawia stan rynku na koniec dnia 9 stycznia, co ma istotne znaczenie dla interpretacji danych. Mimo to już wtedy krótka pozycja netto w USD wynosiła 8,9 mld USD i od czasu świąt Bożego Narodzenia widać stałe i niepochamowane wyzbywanie się dolara. Kolejny raport prawdopodobnie pokaże pogłębianie się tej tendencji.

Pozycja spekulacyjna netto w USD (mld USD); Źródło: Bloomberg, CFTC, TMS Brokers

Długa pozycja netto w EUR na poziomie 145 tys. jest najwyższa w historii i pokazuje, że wraz ze startem nowego roku inwestorzy nasili budowanie pozycji na umocnienie unijnej waluty. Przełamanie 1,22 na EUR/USD w ostatnich godzinach sugeruje, że popyt pozostawał silny także po dacie raportowania, a rynek zdaje się niezrażony rekordowymi poziomami. Dynamika rynku nie pozwała zakładać, że ekspozycja sięgnęła ekstremum i wkrótce miałaby się odwracać.

Pozycja spekulacyjna netto w EUR (tys. kontraktów); Źródło: Bloomberg, CFTC, TMS Brokers

Interesująco, do 9 stycznia spekulanci podtrzymywali duża krótką pozycję w JPY, co jednak tłumaczy impet, z jakim USD/JPY zaczął osuwać się w drugiej części ubiegłego tygodnia. Wzrost oczekiwań na zmianę nastawienia Banku Japonii wystraszył inwestorów i skłonił do lawinowego domykania pozycji, czego efekty powinniśmy widzieć w następnym raporcie. Proste porównanie pozwala oszacować, że redukcja krótkich pozycji może zepchnąć USD/JPY aż do 108.

Pozycja spekulacyjna netto w JPY (tys. kontraktów); Źródło: Bloomberg, CFTC, TMS Brokers

Waluty surowcowe cieszą się relatywnie niskim zaangażowaniem kapitału spekulacyjnego, co należy wiązać z silnym domykaniem przed końcem 2017 r. Mimo to apetyt na ryzyko na rynkach globalny podtrzymuje długą pozycje netto na AUD i CAD, a krótka pozycja netto w NZD skurczyła się w ostatnim tygodniu i dalsze nadganiania może wspierać szybszą aprecjację kiwi.

Pozycja spekulacyjna netto w NZD (tys. kontraktów); Źródło: Bloomberg, CFTC, TMS Brokers

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.