Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: FOMC, szczyt Eurogrupy, PKB z Wielkiej Brytanii, indeksy nastrojów z USA /Australii/Nowej Zelandii, handel i CPI z Chin

W USA indeks nastrojów małych przedsiębiorstw (wt) powinien odbić, choć wciąż pozostanie blisko rekordowych minimów. Inflacja CPI (śr) pozostanie słaba przez spadki cen energii i ograniczony popyt. Dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych (czw) powinny potwierdzać, że rynek pracy minął już dno i przechodzi do odbicia w zmianie zatrudnienia. Wpływa to też na poprawę nastrojów konsumentów, na co powinien wskazać indeks Uniwersytetu Michigan (pt). Po posiedzeniu FOMC (śr) oczekuje się utrzymania dotychczasowego tonu, kontynuacji programu płynnościowych przy podtrzymaniu gotowości do działania, jeśli będzie to konieczne dla wsparcia ożywienia. Interesujące mogą być nowe prognozy gospodarcze Fed (pierwsze od grudnia) oraz oczekiwania członków Komitetu wobec przyszłej ścieżki stóp procentowych. Głównym przekazem powinno być jednak status quo z neutralnym wpływem dla USD, ale pozytywnym dla ryzyka.

Dane w strefie euro skupione są wokół produkcji przemysłowej z Niemiec (pon) i całego boku (pt). Pogłębienie spadku w kwietniu jest oczekiwane i nie powinno zachwiać pozycją EUR. Finalny odczyt PKB za I kw. (wt) jest już zapisem odległej historii. Więcej zainteresowania powinno towarzyszyć czwartkowemu spotkaniu ministrów finansów strefy euro, gdzie omawiane będą szczegóły funduszu naprawczego. Sygnały oporów niektórych państw przeciwko hojności pakietów pomocowych będą odebrane negatywnie.

W Wielkiej Brytanii kwietniowe dane o PKB (pt) pokażą najsilniejszy skutek lockdownu i spadek w ujęciu miesięcznym o prawie 20 proc. Jednak z perspektywy rynków finansowych i funta, załamanie jest już w cenach, a obecnie dyskontuje się tempo odbicia gospodarczego. GBP bez wątpienia jest jedną z walut najmocniej korzystających na zmianie nastawienia inwestorów do ryzyka. Nie przeszkadza nawet brak postępów w toczących się na boku negocjacjach brexitu.

W Polsce jedynym „wydarzeniem” będzie czwartkowe święto. Dzień bez udziału krajowych inwestorów, to zawsze ryzyko obniżonej płynności i podwyższonej zmienności, jeśli pojawi się do takowej impuls. Poza tym złoty przeszedł w fazę stabilizacji po ostatniej fali umocnienia i w nadchodzących dniach oczekujemy konsolidacji powyżej 4,40.

W nadchodzących dniach uwaga może być poświęcona danym z Chin, by ocenić jak szybko postępuje normalizacja warunków gospodarczych. Dane o eksporcie (nd) będą obciążone spadkiem zamówień z gospodarek rozwiniętych ogarniętych lockdownem. Opóźniony efekt niskich cen ropy zaniży dynamikę importu. Po odczytach CPI i PPI będzie można ocenić, czy nasiał się popyt wewnętrzny. Oznaki zdrowienia Chin mogą dołożyć się do czynników sprzyjających apetytowi na ryzyko.

W Australii po ostatnim załamaniu spodziewana jest poprawa we wskaźnikach nastrojów biznesu (wt) i konsumentów (śr) w związku z odmrożeniem działalności gospodarczej. Podobnych sygnałów oczekuje się po indeksie zaufania biznesu z Nowej Zelandii (wt). W rezultacie AUD i NZD mogą dostać dodatkowego impulsu do umocnienia w ramach trwającego rajdu. W Kanadzie kalendarz na przyszły tydzień nie zawiera ważnych publikacji, stąd dla CAD najważniejszy pozostanie sentyment rynkowy i wskazówki z rynku ropy naftowej. Jeśli weekendowe posiedzenie OPEC+ przyniesie decyzje o przedłużeniu ograniczeń wydobycia, CAD powinien pozostać mocny.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót