Techniczne
Autor: autor: Błażej Kiermasz

S&P 500: dywergencja na szczytach

Dodatkowo przebita została stromo nachylona wzrostowa linia trendu, do której w ostatnich godzinach wykonany został ruch powrotny. Pierwszym z ważnych wsparć, z którym będą musieli się uoprać sprzedający będzie strefa 1982-1983 pkt. Jeżeli to się powiedzie to notowania mogą zejśc w okolice zniesień Fibonacciego ostatnich wzrostów, które znajdują się odpowiednio na poziomach:

  • 38,2-proc. na poziomie 1973,5 pkt.
  • 50,0-proc. na poziomie 1969 pkt.
  • 61,8-proc. na poziomie 1964 pkt.

Zanegowaniem spadkowego scenariusza będzie powrót ponad wzrostową linię trendu i wybicie ostatnich szczytów.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.