Techniczne
Autor: Kornel Kot

Amazon.com: nowe plany Bezosa

Wykres dzienny CFD na akcje Amazon.com; Źródło: TMS Trader

Z punktu widzenia analizy technicznej, akcje Amazon.com mają nie lada problem z dość wyraźnym wybiciem się nad 78,6 proc. zniesienie Fibonacciego przy poziomie 1002 USD za walor. Obecny ruch w kanale wzrostowym zwiększa nie tylko prawdopodobieństwo ataku na maksima z 6 czerwca (1016,14 USD), ale również 127,2 proc. zniesienie Fibonacciego (1035 USD) znajdujące się tuż pod górnym z ograniczeń. Dość wygładzony oscylator RSI może sugerować lekkie odwrócenie ruchu w stronę południa. Na horyzoncie podaży dość coraz mocniej pojawia się zgrupowanie dołków z 13 oraz 14 czerwca przy 966 USD za akcję. Tym razem wydźwięk wsparcia podkreśla nie tylko dolne ograniczenie kanału, ale również nieopodal położona średnia z ostatnich 50 sesji.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.