Surowcowe
Autor: Bartosz Sawicki

Gaz ziemny: ostre wzrosty z długoterminowego dna

Prognozy temperatur dla USA w okresie 6-12 lipca. Źródło: NOAA

Pogoda, jak to pogoda bywa zmienna i podobnie jest z jej prognozami. Przez weekend modele amerykańskie i europejskie zaczęły na powrót wspierać scenariusz skrajnie wysokich temperatur i praktycznie najgorętszego początku lipca w ostatnich kilku dekadach. Jeśli miałby się on sprawdzić, to popyt na gaz ziemny byłby znacznie wyższy niż obecnie jest to zdyskontowane. Ubiegłe lata pokazują, że większa coraz większa część letniego szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną jest zaspokajana poprzez spalanie gazu ziemnego. Jako paliwo wypiera on węgiel. Dodajmy, że popyt w sezonie wakacyjnym jest bezpośrednio związany z temperaturami: im temperatury są wyższe, tym klimatyzatory zużywają więcej energii elektrycznej.

Poniedziałek rozpoczął się wzrostową luką a obecnie notowania są ponad 3,5 proc. nad kreską. Jeśli kolejne odczyty modeli pogodowych będą potwierdzać opisany scenariusz, to bardzo prawdopodobne stanie się gwałtowny wzrost wynikający z pokrywania krótkiej pozycji spekulacyjnej. Fundamenty surowca, czyli bardzo wolno spadająca produkcja i wysokie na tle poprzednich lat zapasy ograniczają wzrostowy potencjał i sprawiają, że liczni inwestorzy mogą być zainteresowani wygaszaniem zwyżki w przypadku normalizacji temperatur.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót