Specjalne
Autor: Adam Banaszkiewicz

Wybory parlamentarne w Holandii – niezbędnik inwestora

Rosnące nastroje populistyczne i protekcjonistyczne są od dłuższego czasu obserwowane w prawie wszystkich państwach przynależących do struktur Unii Europejskiej. Poza donośnymi krzykami francuskiego Frontu Narodowego do opinii publicznej przebijają się postulaty narodowoliberalnej Partii Wolności (PVV), która wyraźnie opowiada się za eurosceptycyzmem. Według ostatnich sondaży PVV, ze stojącym na jej czele Geertem Wildersem, zyskuje coraz większe poparcie wśród rozgoryczonych obywateli.

Obecny podział głosów nie zapewnia PVV większości parlamentarnej. Mając na uwadze, że dobór kandydatów do holenderskiego parlamentu odbywa się w myśl ordynacji proporcjonalnej, prawdopodobieństwo wejścia dodatkowych przedstawicieli skrajnej prawicy nie powinno być wykluczone. Scenariusz zawiązania koalicji rządowej z PVV został zanegowany przez większość polityków, co jednak powinno być traktowane z przymrużeniem oka. W przypadku dużej popularności partii populistycznej może dojść do przypadku zawiązania przymusowej koalicji z PVV. Czynnikiem ryzyka jest w tym przypadku coraz większa fragmentacja parlamentu, która może przyczynić się do zawiązania słabych lub nietrwałych porozumień. W tej sytuacji ucierpi na tym decyzyjność Holandii nie tylko w sprawach wewnętrznych, ale również związanych z Unią Europejską. Brak zdecydowanego kierunku prowadzenia polityki może uderzyć w gospodarkę, co będzie stanowiło nie lada pożywkę dla eskalujących nastrojów eurosceptycznych.

O ile wybory parlamentarne w Holandii nie stanowią „zero-jedynkowego” ryzyka, o tyle mogą przynieść nam sporo wskazówek przed kluczowymi wyborami prezydenckimi we Francji. Jeżeli w tym wypadku sondaże opinii publicznej zawiodą w ocenie realnego poparcia dla Wildersa, to symetrycznie wzrosną obawy przed niedocenieniem poparcia dla kandydatki na fotel prezydenta Francji – Marine Le Pen. Faktyczne nastroje antyestablishmentowe mogą okazać się zdecydowanie wyższe niż wskazują na to sondaże, a to z kolei rzuci cień na przyszłość Unii Europejskiej.

Deprecjacja euro powinna postępować liniowo wraz z ilością zdobytych głosów przez holenderską Partię Wolności. Każdy wynik powyżej 28 miejsc w parlamencie należy uznać jako ponadprzeciętnie dobry. Siła ciosów wymierzona przez niepokorne Niderlandy w stronę wspólnej waluty będzie zależała przede wszystkim od przyszłych decyzji PVV. Niewątpliwie inwestorzy zwrócą uwagę na trwałość potencjalnej koalicji rządowej, która będzie ważyła na decyzyjności holenderskich organów w Unii Europejskiej.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.