Poranny
Autor: autor: Szymon Zajkowski

Uwaga przenosi się za Ocean

Wraz ze spadkami EUR/USD osłabiła się polska waluta. Kurs EUR/PLN wzrósł do 4,15, a USD/PLN do 3,0950. Tym samym tak jak pisaliśmy we wczorajszym raporcie porannym, nałożenie sankcji przez Unię Europejską na Rosję skutkowało umocnieniem dolara i osłabieniem złotego. Straciły też pozostałe waluty naszego regionu. Tzw. trzecia runda sankcji zakłada zakaz sprzedaży broni do Rosji, eksportu technologii informatycznych, które mogą być wykorzystane w celach militarnych oraz odcięcie rosyjskich banków od europejskiego rynku finansowego. Ta ostatnia kwestia wydaje się zdecydowanie najdotkliwsza, gdyż niesie za sobą brak możliwości emisji akcji i obligacji przez największe rosyjskie banki na europejskim rynku, czyli de facto odcina je od ważnego źródła finansowania. Tym samym wraz z ostatnią podwyżką stóp przez Centralny Bank Rosji (o 50 pb do 8 proc.), sytuacja na rosyjskim rynku bankowym staje się coraz trudniejsza. Odbije się to oczywiście również na obywatelach, którzy m. in. będą mieli utrudniony dostęp do kredytów oraz zapłacą wyższe odsetki. Uważamy, że w kolejnych tygodniach rubel oraz rosyjskie indeksy giełdowe pozostaną pod presją.

USA: FOMC może zaostrzyć retorykę

Dziś uwaga uczestników rynku przenosi się za Ocean. O godzinie 20:00 poznamy treść protokołu z posiedzenia FOMC (w tym miesiącu nie ma konferencji prasowej ani aktualizacji prognoz). Kluczowa kwestia dotyczy tego jak Komitet odniesie się do ostatnich słów Janet Yellen o tym, że jeżeli poprawa na rynku pracy będzie dalej postępować szybciej niż oczekiwano, stopy mogą zostać podniesione wcześniej i silniej niż obecnie się oczekuje. Oczywiście wstawienie tej kwestii do komunikatu zamiast zdania o utrzymywaniu stóp na obecnym poziomie przez znaczy okres czasu byłoby wielkim zaskoczeniem i diametralnym zaostrzeniem retoryki. Niemniej jednak samo stwierdzenie, że poprawa na rynku pracy zachodzi szybciej niż oczekiwano, oznaczać będzie zaostrzenie retoryki i powinna skutkować umocnieniem dolara. Co więcej po ostatnim wzroście inflacji, w komunikacie może pojawić się zdanie, że inflacja rozpoczęła ruch w kierunku celu Fed. Tym samym oczekujemy „jastrzębiego” wydźwięku dzisiejszego komunikatu, a co za tym idzie umocnienia amerykańskiego dolara i pogłębienia spadków kursu EUR/USD.

Strefa euro: mniejszy wpływ danych o inflacji

Przed publikacją protokołu z posiedzenia FOMC poznamy wstępny odczyt dynamiki inflacji CPI z Niemiec za lipiec (14:00), a następnie z USA raport ADP (14:15) i annualizowaną dynamikę PKB za II kw. (14:15). Inflacja w Niemczech stanowi dobry predykator inflacji w całej strefie euro, której publikacja zaplanowana jest na jutro. Tym samym na jej podstawie można wnioskować na temat przyszłych decyzji Europejskiego Banku centralnego. Teraz jednak, gdy ECB dość jasno zarysował swoje działania na kolejne miesiące, dane o inflacji tracą nieco na znaczeniu i powinny mieć mniejszy wpływ na notowania na rynku walutowym.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.