Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Tydzień z bankami centralnymi

Wykres godzinowy kursu EUR/USD Źródło: TMS Direct

Eurodolar znajduje się obecnie w okolicach poziomu 1,3130. Dziś w nocy kurs wyznaczył nowe, niemal roczne minima. O godz. 9:00 poznamy PMI z Polski. Konsensus zakłada jego spadek z 49,4 pkt. do 49,0 pkt. Jest to zgodne także z naszą prognozą. Między godzinami 9:00 a 10:00 na rynek napłyną dane ze strefy euro. PMI z Niemiec, Francji i całej strefy euro będą już drugimi, finalnymi odczytami. Dane z Włoch i Hiszpanii będą z kolei dopiero pierwszymi publikacjami, więc powinny one przykuć nieco więcej uwagi i w większym stopniu wpłynąć na rynek. Konsensus zakłada spadek nastrojów włoskich menadżerów logistyki z 51,9 pkt. do 51,0 pkt. O godz. 10:30 opublikowany zostanie przemysłowy PMI z Wielkeij Brytanii. Oczekiwania kształtują się na poziomie 55,1 pkt., co oznacza spadek o 0,3 pkt. wobec poprzedniego miesiąca. Dziś zamknięte będą rynki dwóch największych państw Ameryki Północnej. W USA i Kanadzie świętowany jest Dzień Pracy. W związku z tym handel prowadzony będzie pod dyktando Europejczyków. W nocy opublikowany został przemysłowy PMI z Chin. Zanotował on niewielki spadek (0,1 pkt.) w stosunku do wstępnego odczytu.

W tym tygodniu swoje decyzje w sprawie stóp procentowych ogłoszą także trzy ważne banki z grona krajów rozwijających się. Będą to Brazylia, Meksyk, a przede wszystkim Polska. Konsensus zakłada utrzymanie stopy referencyjnej na poziomie 2,5 proc. To samo zakłada  nasza prognoza, jednak pojawiają się głosy o możliwej obniżce. W kontekście polskiej waluty ważną informacją jest z pewnością nominacja obecnego Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Nie spodziewamy się jednak by w znaczącym stopniu wpłynęło to na notowania złotego. Polska waluta jest raczej mało wrażliwa na czynniki geopolityczne, co można było zważyć chociażby podczas trwania konfliktu ukraińskiego. Złoty był dużo bardziej stabilny od chociażby węgierskiego forinta czy tureckiej liry.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.