Poranny
Autor: autor: Szymon Zajkowski

Spokojny początek ciekawego tygodnia

Na dziś nie ma zaplanowanych wielu ważnych wydarzeń. Uwagę w zasadzie jedynie powinien przykuć odczyt indeksu podpisanych umów kupna domów w USA (16:00), który stanowi stosunkowo dobry predyktor sprzedaży domów na rynku wtórnym. W ostatnich dwóch miesiącach we wspomnianych danych widać wyraźną poprawę, co również potwierdza indeks nastrojów w branży nieruchomości – NAHB. Niemniej jednak, jak wskazują pozostałe dane, rynek nieruchomości USA jest daleki od dobrej kondycji, co z kolei stanowi jeden z największych problemów amerykańskiej gospodarki, który z resztą regularnie w swoich wypowiedziach przywołuje prezes Fed Janet Yellen. Duży wpływ na zastój na rynku nieruchomości ma ograniczanie przez Rezerwę Federalną programu skupu aktywów. Od momentu, gdy w ubiegłym roku zasygnalizowano chęć wychodzenia z QE3 rentowności amerykańskich obligacji 10- letnich wzrosły o ok 100 pb. Z kolei oprocentowanie kredytów hipotecznych w USA uzależnione jest właśnie od rentowności długoterminowych obligacji. Droższe kredyty hipoteczne obok lekkiej zadyszki amerykańskiej gospodarki przełożyły się, więc na pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości. Gdyby jednak dzisiejsze dane pozytywnie zaskoczyły, siła amerykańskiego dolara powinna zostać podtrzymana. Konsensus rynkowy zakłada dynamikę na poziomie 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym.

Kolejne dni tygodnia przyniosą dużo ciekawsze wydarzenia. W środę zakończy się posiedzenie FOMC, na którym prawdopodobnie po raz kolejny ograniczony zostanie program skupu aktywów o 10 mld USD. Nie ma natomiast zaplanowanej konferencji prasowej – pojawi się jedynie komunikat, w którym prawdopodobnie zostanie zwrócona uwaga na słabość rynku nieruchomości oraz szybsze od oczekiwań ożywienie na rynku pracy. W kontekście tej drugiej kwestii więcej informacji poznamy w piątek, kiedy to opublikowany zostanie raport z amerykańskiego rynku pracy. Z kolei ze strefy euro w czwartek poznamy wstępny odczyt inflacji HICP za lipiec, niemniej jednak w sytuacji jasności co do przyszłej polityki ECB, odczyt ten powinien wywołać mniejszą rekcję rynkową niż to miało miejsce w poprzednich miesiącach. Uważamy, że pozytywny obraz rynku pracy w komunikacie FOMC, potwierdzony następnie przez piątkowy raport przełożą się na umocnienie amerykańskiego dolara i kontynuację trendu spadkowego na EUR/USD.   

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.