Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Historyczny dzień

Polska: dekompozycja inflacji CPI Źródło: GUS, obliczenia własne

Poznaliśmy już odczyty finalne dotyczące inflacji w Niemczech i Francji. Oba z nich okazały się zgodne z konsensusem w ujęciu rocznym. W związku z tym euro pozostało stabilne. W nocy opublikowane zostały istotne figury makroekonomiczne z Azji. Były to lipcowe: produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna z Chin oraz dynamika PKB w II kwartale z Japonii. Publikacje te nie wpłynęły jednak w znaczący sposób na rynki. Najsilniejszą walutą z grona G10 jest dziś dolar australijski. Jest to pokłosie lepszych od oczekiwań sierpniowych nastrojów konsumentów opublikowanych dziś w nocy. O godz. 14:30 opublikowane zostaną dane o lipcowej sprzedaży detalicznej ze Stanów Zjednoczonych. Konsensus zakłada utrzymanie tempa przyrostu z poprzedniego miesiąca, czyli 0,2 proc. m/m. Wydaje się, że możliwy jest nieco lepszy odczyt, co mogłoby wesprzeć USD. Ryzykiem dla dolara mogą być dwa dzisiejsze wystąpienia gołębich członków Fed, w tym jednego uprawnionego do głosowania na posiedzeniach (Dudleya). Najprawdopodobniej jednak nie będą oni wypowiadali się na temat aktualnej sytuacji oraz terminu potencjalnej podwyżki stóp procentowych w USA.

Polska: tymczasowa deflacja

Prognozujemy, że ceny będą niższe niż przed rokiem o -0,2 proc., co jest nieco niższą wartością od tej, której spodziewaliśmy się jeszcze miesiąc temu. Wcześniej sygnały płynące z gospodarki zapowiadały deflację dochodzącą nawet do -0,5 proc. r/r, jednak zaskakujące dla dzisiejszego odczytu mogą być ceny żywności, które oczywiście nadal pozostają poniżej wartości wynikających z szablonu sezonowości, jednak dane z regionu wskazują na ich mniejszy spadek. Wpływ na obniżenie się inflacji CPI będzie miała głównie inflacja bazowa, która naszym zdaniem obniży się do 0,4 proc. r/r. Spadek ten wynika ze wspomnianego wcześniej efektu statystycznego na cenach wywozu nieczystości, który wchodzi w skład definiowanej przez NBP inflacji bazowej.

W. Brytania: publikacje mogą wesprzeć funta

Najważniejszą dzisiejszą publikacją z Wielkiej Brytanii będzie kwartalny raport o inflacji, publikowany o godz. 11:30. Z tym wydarzeniem związana będzie także zaplanowana na tę samą godzinę konferencja Marka Carneya. Godzinę wcześniej poznamy dane z brytyjskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia według konsensusu ma spaść do 6,4 proc. Wydaje się, że dane z rynku pracy mogą okazać się lepsze od oczekiwań co wsparłoby funta. Jeżeli w raporcie o inflacji pojawi się informacja o zbliżeniu gospodarki do jej potencjalnego poziomu to fakt ten również powinien sprzyjać notowaniom GBP. Istotna będzie także konferencja Marka Carneya, który jeszcze niedawno wskazywał na możliwość podwyżki stóp procentowych nawet w tym roku. Jeżeli takie stanowisko szefa Banku Anglii się utrzyma to przy sprzyjających publikacjach funt szterling może być dziś najsilniej zyskującą walutą z grona G10.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.