Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

FOMC zachwieje dolarem?

Indeksy dolarowy dostał zadyszki?Źródło: Bloomberg

FOMC zapewne zdecyduje o zredukowaniu QE3 o kolejne 10 mld USD do 15 mld USD, by w przyszłym miesiącu wygasić program całkowicie. Z racji, że październikowe posiedzenie odbywa się bez konferencji, wrzesień zdaje się być lepszym momentem dla zasygnalizowania, co Fed zamierza robić dalej w kwestii polityki pieniężnej. Jednak Janet Yellen musi ostrożnie ważyć słowa, aby nie napędzać przedwczesnego dyskontowania przez rynek zacieśniania monetarnego. Zmiany w treści komunikatu już teraz (szczególnie modyfikacja fragmentu mówiącego o utrzymaniu korytarza dla stopy rezerw federalnych przez znaczny okres czasu po zakończeniu QE3) nastawią rynek na oczekiwanie startu podwyżek jeszcze w pierwszym kwartale 2015 r., co tylko przyspieszy zaostrzanie warunków na rynku kredytowym (poprzez wzrost rentowności obligacji skarbowych). Stąd sądzimy, że istotna zmiana nastawienia Fed nastąpi dopiero po grudniowym posiedzeniu, aby wskazywać na rozpoczęcie podwyżek w drugim kwartale.

Uważamy, że dzisiejsze posiedzenie przyniesie bardziej optymistyczny pogląd na gospodarkę USA, sugerując, że Fed jest bliżej niż dalej zacieśniania monetarnego, jednak „mało jastrzębi” wydźwięk komunikatu dla części uczestników rynku może okazać się rozczarowujący. Przy realizacji takiego scenariusza, możemy być świadkami krótkoterminowego odreagowania ostatniej fali umocnienia dolara. Jednakże w ogólnym rozrachunku zacieśnianie monetarne w USA jest przesądzone, więc każde cofnięcie dolara będzie traktowane jako okazja do ponownego otwierania długich pozycji.

Prawdopodobnie bez zmian w podziale głosów w BoE

Fed skupi na sobie uwagę po godzinie 20-tej, natomiast wcześniej w kalendarium warto zwrócić uwagę na protokół z ostatniego posiedzenia Banku Anglii (10:30). Interesujące będzie, czy we wrześniu utrzymała się liczba zwolenników podnoszenia stóp procentowych. Miesiąc temu zaskoczeniem było, że dwóch członków Komitetu Polityki Monetarnej, Martin Weale i Ian McCafferty, głosowało za podwyżką kosztu pieniądza do 0,75 proc. z 0,5 proc. To podsyciło spekulacje odnośnie najbliższych posunięć Banku Anglii i wsparło funta (zanim jeszcze zaczął oddziaływać efekt szkockiego referendum). Także dziś, jakakolwiek zmiana w podziale głosów mogłaby być odzwierciedlona w kursie brytyjskiej waluty, jednak w ciągu ostatniego miesiąca w gospodarce brytyjskiej nie wydarzyło się nic, co mogłoby wpłynąć na zmianę stanowiska któregokolwiek z członków komitetu. Oczekujemy utrzymania podziału głosów 7-2.

Polska: Publikacja, na którą czeka RPP

Prognozujemy, że w sierpniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 3,0 proc. w ujęciu rocznym. Nasza prognoza oparta jest o wskazania indeksu PMI oraz szeregu zmiennych z badań koniunktury prowadzonych przez GUS. Instytutu Samar poinformował o spadku produkcji samochodów o 37 proc. r/r, jednak po pierwsze część tego spadku to pochodna sezonu urlopowego, a po drugie produkcja pojazdów to ok. 10 proc. całkowitej produkcji w przemyśle, więc pozostajemy przy naszej prognozie dopuszczając duże prawdopodobieństwo negatywnego zaskoczenia. Dynamika powyżej 3 proc. mogłoby skłonić RPP do odstąpienia od obniżki stóp, natomiast w innym wypadku i po słabszym odczycie sprzedaży detalicznej stopy zostaną obniżone.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.