Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Dzień z PKB

PKB z Polski i Węgier w ujęciu rocznym Źródło: Bloomberg

Najsilniej zyskującą dziś do dolara amerykańskiego walutą jest dolar nowozelandzki. Lipcowy PMI dla przemysłu Nowej Zelandii utrzymał się 22 miesiąc z rzędu powyżej granicznego poziomu 50 pkt. i wyniósł 53,0 pkt. NZD wsparły także dane na temat sprzedaży detalicznej w II kwartale. Wyniosła ona 1,2 proc. k/k wobec konsensus na poziomie 1,0 proc. w ujęciu kwartalnym. Poranne odczyty dotyczące PKB z dwóch największych gospodarek strefy euro wypadły poniżej oczekiwań. Tempo wzrostu gospodarczego we Francji wyniosło 0,1 proc. w ujęciu rocznym (konsensus: 0,3 proc. r/r), natomiast w Niemczech było to 0,8 proc. r/r (konsensus: 1,3 proc. r/r). O godz. 11:00 poznamy dane z całej strefy euro dotyczące inflacji oraz PKB. Będzie to finalny odczyt dotyczący dynamiki cen więc nie powinien on zbytnio odchylić się od wstępnych, w związku z czym raczej nie wpłynie w sposób znaczący na notowania euro. Nieco więcej emocji może przynieść wysokość tempa wzrostu gospodarczego, jednak i tutaj emocje będą ograniczone, ponieważ znamy już jego wysokość w dwóch największych gospodarkach strefy euro.  Dziś swój miesięczny raport opublikuje Europejski Bank Centralny. Biorąc jednak pod uwagę wyważony ton Mario Draghiego po ostatnim posiedzeniu, mało prawdopodobna jest rewizja w dół długoterminowych prognoz inflacyjnych. O godz. 14:30 opublikowane zostaną informacje na temat ilości wnioskodawców o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych Po raz pierwszy od 2006 roku oczekiwania co do ich liczby ukształtowały się poniżej 300 tys.

Polska: wzrost oddali widmo obniżek stóp

Dziś o godz. 10:00 opublikowane zostaną informacje na temat wzrostu gospodarczego w Polsce. Odczyt PKB za drugi kwartał tego będzie kluczową publikacją dla dalszych decyzji podejmowanych przez RPP. Naszym zdaniem prawdopodobieństwo realizacji pesymistycznych scenariuszy zakładających spadek wzrostu poniżej 3 proc. jest bardzo niskie, a przecież jeszcze nie tak dawno była to dość realistyczna prognoza. Mediana oczekiwań wynosi 3,2 proc. r/r, jednak naszym zdaniem gospodarka rosła w podobnym tempie do tego odnotowanego w poprzednim kwartale, czyli 3,4 proc. Taki scenariusz wspiera odczyt PKB dla Węgier, który wyniósł 3,9 proc. wobec konsensus na poziomie 3,5 proc. Jeśli wzrost gospodarczy ukształtuje się zgodnie z naszą prognozą, to będzie to koniec jakichkolwiek dyskusji na temat obniżek stóp procentowych w Polsce. Należy pamiętać, że część członków Rady Polityki Pieniężnej potwierdziła gotowość do obniżki stóp, ale tylko w przypadku spadku tempa poniżej 3 proc. Na wzrost PKB o 3,4 proc. złożyły się: umiarkowana poprawa konsumpcji, niższa dynamika inwestycji oraz wsparcie ze strony eksportu netto. Szacujemy, że konsumpcja prywatna wzrosła o 2,8 proc. r/r, co jest wynikiem wyższym o 0,1 pkt. proc. niż w poprzednim kwartale (rynek prognozuje utrzymanie dynamiki z poprzedniego kwartału). W całym drugim kwartale obserwowaliśmy oderwanie się danych twardych takich jak obroty w handlu czy sprzedaż detaliczna od danych ankietowych GUS, które wskazują na kontynuację poprawy. Naszym zdaniem wynika to z tego, że gospodarstwa domowe – podobnie jak przedsiębiorstwa - przeszacowały tempo poprawy koniunktury w drugim kwartale.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.