Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 16 X

  • EUR/USD na wykresie 4-godzinowym rysuje się już druga formacja młota lekko nad zniesieniem Fibonacciego 50 proc. przy 1,1775. Może to oznaczać początek wzrostowej korekty, dla której oporami będą zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. przy 1,1815 i 61,8 proc. przy 1,1840. Ewentualne przełamanie 1,1775 otworzy drogę do październikowych dołków przy 1,1670.
  • GBP/USD odpoczywa od wzrostów i porusza się w chwilowej konsolidacji. Docelowo wybicie powinno nastąpić górą, co pozwoli na wzrost do zniesienia 61,8 proc. przy 1,3415. Wsparciem jest 200-okresowa średnia krocząca, po której kurs porusza się od 13 października.  
  • USD/JPY zbliża się do wsparcia przy 111,45, które może chwilowo powstrzymać rozwój zniżki. Oporem jest dolna banda wybitej konsolidacji wypadająca w rejonie 112,20. Przełamanie poziomu 111,45 otworzy drogę do 110,65, czyli lokalnego szczytu z 31 sierpnia.
  • AUD/USD rysuje korektę, która przybiera postać ruchu powrotnego do przełamanego oporu przy 0,7865. Zniżka wyraźnie nie należy do najsilniejszych, dlatego należy ją traktować jedynie jako korektę przed kontynuacją wzrostów. Kolejnym oporem może się okazać 200-okresowa średnia krocząca w rejonie 0,7920.  
  • EUR/PLN poważnie naruszył dolną bandę kanału wzrostowego, jednak zatrzymał się przy 200-sesyjnej średniej kroczącej. Kontynuacja spadków pozwoli na zejście do 4,2260, gdzie wypada wrześniowy dołek. Powrót do zwyżki oznaczać będzie zwiększone prawdopodobieństwo testu lokalnych minimów z 22 września przy 4,26.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.