Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed NFP: niewiele na pomoc dolarowi

Zmiana zatrudnienia według raport ADP w lipcu wyniosła 178 tys., blisko oczekiwaniom na poziomie 190 tys. Indeks ISM dla przemysłu (a w nim komponent dotyczący zatrudnienia) spadł względem czerwca, jednak w dalszym ciągu wskazuje na solidną ekspansję sektora. Dodając do tego dobre wskaźniki zatrudnienia z badań regionalnych oraz niskie poziomy wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, otrzymujemy obraz utrzymującego się solidnego tempa przyrostu zatrudnienia. Średni przyrost NFP w pierwszej połowie roku sięgnął 187 tys. przy czerwcowym silnym zaskoczeniu w górę (222 tys.) wywołanym nadzwyczajnym przyrostem miejsc pracy w jednostkach samorządowych. W lipcu konsensus zakłada wzrost o 180 tys., ale wszystko w przedziale 150-200 tys. zostanie przyjęte jako neutralny wynik. Choć z punktu widzenia Fed tempo powyżej 100 tys. wystarczy, by pozostać na ścieżce do dalszych podwyżek stóp procentowych, odczyt poniżej 150 tys. będzie dla rynku pretekstem, by podnieść obawy o spowolnienie gospodarcze.

Biorąc pod uwagę, że słabość inflacji jest tematem numer jeden przy ocenie sytuacji gospodarczej w USA, to płace kolejny raz będą przyciągać główną uwagę. Dane czerwcowe wypadły poniżej oczekiwań (0,2 proc. m/m vs 0,3 proc.) i w lipcu oczekuje się nadrobienia zaległości (prog. 0,3 proc.). Z uwagi na to, że słabość dynamiki wynagrodzeń nie współgra z innymi wskaźnikami rynku pracy, możliwe, że czerwcowe dane zostaną poddane rewizji, co pchnęłoby w górę roczną dynamikę (prog. 2,4 proc.). Drugi z rzędu słaby wynik będzie ciosem w oczekiwania podbicia inflacji przez presję płacową i prawdopodobnie obniżyłoby wycenę podwyżki stóp procentowych Fed w grudniu (ok. 40 proc.). Z kolei pozytywne zaskoczenie będzie tylko pierwszym dobrym odczytem po serii rozczarowań i rynek tak łatwo nie zmieni o 180 stopni swojego nastawienia. W pierwszej reakcji USD może zyskiwać, ale realizacja zysków może nastąpić jeszcze przed końcem dnia.

Stopa bezrobocia przyciąga najmniejszą uwagę. Konsensus zakłada powrót do 4,3 proc. w lipcu po tym, jak czerwcowy wzrost do 4,4 proc. był skutkiem zaokrągleń (4,357 proc.). Przy solidnym przyroście zatrudnienia nie powinno być problemu z obniżeniem stopy bezrobocia.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.