Opinie
Autor: autor: Marcin Pietrzak

Polska: Dane o sprzedaży

Sprzedaż wg Polskiej Izby Handlu Źródło: GUS, PIH

Gdyby opierać się na wskaźnikach koniunktury konsumenckiej, to można by spodziewać się bardzo dobrego odczytu, ponieważ w trendzie wzrostowym pozostaje subindeks dokonywania ważnych zakupów z badań GUS. Na poprawę nastrojów konsumenckich wpływają takie czynniki jak zmiana sytuacji gospodarstw domowych i zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Równie ważne są pozytywne zmiany na rynku pracy, które znajdują swoje odzwierciedlenie w spadającym subindeksie zmian poziomu bezrobocia. Konsumenci korzystają również na obniżkach cen – delator cen w handlu po raz ostatni odnotował dodatnią wartość w marcu 2013 r.

Niestety w ostatnich miesiącach optymistyczne wskazania barometrów koniunktury konsumenckiej nie idą w parze z odczytami sprzedaży detalicznej, która na wiosnę wyhamowała. W takim wypadku wskazówek przed odczytem nie należy szukać w badaniach ankietowych, które do czasu braku stabilności na Ukrainie mogą dawać mylne sygnały.

O dobrym wyniku sprzedaży świadczyć mogą dane Europejskiego Zrzeszenia Producentów Samochodowych (ACEA), który poinformował, że w sierpniu w Polsce zarejestrowano o ponad 6 proc. więcej samochodów niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z drugiej strony Polska Izba Handlu opublikowała wstępne wyniki sprzedaży w ok. 20 proc. Sklepów w sierpniu i wg tych danych sprzedaż spadła o prawie 5 proc. w ujęciu rocznym.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.