Opinie
Autor: Konrad Białas

PLN: wyrok TSUE nieszkodliwy dla złotego

Orzeczenie TSUE nie oferuje uniwersalnego rozwiązania. W przypadku dążenia polskich sądów do unieważnienia umowy kredytowej, kredytobiorca będzie zmuszony zwrócić wartość zaciągniętego kredytu, a bank zobowiązany będzie oddać przyjęte raty. Netto więcej do zwrotu ma kredytobiorca, który będzie musiał znaleźć finansowanie (własne środki, inny kredyt). Alternatywnie sąd może usunąć z umowy klauzulę o indeksacji wartości kredytu do franka, zmieniając kredyt w złotowy, ale jednocześnie utrzymując oprocentowanie według stawki LIBOR CHF. TSUE nie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, ale stwierdza, że nie ma pewności, czy polskie prawo pozwala na takie zmiany w umowie. Elastyczność orzecznictwa w tej kwestii powoduje, że dla konsumentów chcących pozostać z kredytem, ale z usunięciem części indeksowania do franka, pozostaje ryzyko otrzymania nieprzychylnego wyroku.

Dowolność w orzecznictwie sugeruje, że nie można liczyć na masowe przyspieszenie wydawania wyroków przez sądy. W rezultacie, choć orzeczenie TSUE przychyla się woli kredytobiorców chcących pozywać banki, nie implikuje natychmiastowej realizacji strat sektora bankowego i powstania negatywnej presji na złotego. Wyrok TSUE pozostawia wiele niewiadomych w postaci liczby nowych pozwów, tempa ich procesowania, a przede wszystkim interpretacji sądów w przypadku sprzeciwu konsumentów wobec unieważnienia umowy kredytowej.

Ogólnie podtrzymujemy zdanie, że premia za ryzyko wyceniona w złotym w ostatnich kilkunastu dniach nie znajduje w wyroku TSUE uzasadnienia do dalszego utrzymania. Jakkolwiek wyrok TSUE jest umiarkowanie negatywny dla polskich banków (zwiększa ryzyko uznawania pozwów przez sądy), tak dla złotego w krótkim terminie nie zmienia nic, gdyż ewentualna presja z tytułu domykania ryzyka walutowego przez banki będzie rozłożona na lata (wraz z zapadaniem wyroków w polskich sądach).

Oczekujemy, że w kolejnych dniach złoty powinien stopniowo odreagowywać słabość z okresu sierpień-wrzesień, choć proces ten będzie spowalniany przez pogorszenie nastrojów na rynkach zewnętrznych i narastające obawy o globalne spowolnienie gospodarcze. Podtrzymujemy prognozę 4,30 dla EUR/PLN na koniec roku.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.