Opinie
Autor: autor: Marcin Pietrzak

Niejednoznaczne dane z badań GUS

Koniunktura w przemyśle Źródło: GUS

Analiza poszczególnych składowych pokazuje, że przedsiębiorstwa utrzymują relatywnie optymistyczne prognozy zamówień, jednak z drugiej strony od kilku miesięcy nie podążają za tym subindeksy bieżącej i przyszłej produkcji. Spadek oczekiwań produkcji jest mocniejszy od spadku prognoz zamówień. Wczorajszy opis dyskusji po posiedzeniu RPP pokazał, że niektórzy członkowie Rady obawiają się reperkusji związanych z kryzysem na Ukrainie. Analiza danych z poszczególnych sektorów przemysłu zmniejsza nasze obawy o to, że produkcja mogłaby znacząco zwolnić ze względu na bezpośrednie oddziaływanie tej sytuacji na polski przemysł. Zbadaliśmy cztery najbardziej eksportowe gałęzie przemysłu, czyli takie, które eksportują ponad 50 proc. swoich wyrobów. Okazało się, że tylko produkcja sprzętu samochodowego rośnie znacznie wolniej niż w ostatnich czterech latach. Jej dynamika w tym roku wynosiła średnio 2,7 proc. r/r natomiast od 2010 do 2013 r. rosła średnio o 121 proc. r/r.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.