Opinie
Autor: autor: Szymon Zajkowski

Japonia: ważne dane dla losów jena

Japonia: dynamika PKB i wydatków konsumpcyjnych Źródło: BLOOMBERG

Większość instytucji finansowych ankietowanych przez agencję Bloomberg na wspomniane pytanie odpowiada twierdząco. Konsensus bowiem zakłada odczyt na poziomie -7 proc. (w ujęciu zannualizowanym), natomiast w I kw. wzrost wyniósł 6,7 proc. Na początku roku koniunktura napędzana była wydatkami konsumpcyjnymi – w pierwszym kwartale rosły one w tempie 9 proc. Oczywiście w dużej mierze związane było to z intensyfikacją zakupów przed głośno zapowiadaną, pierwszą od 1997 roku podwyżką podatku VAT (z 5 do 8 proc.), która weszła w życie 1 kwietnia. W drugim kwartale natomiast sytuacja powinna się odwrócić i wzrost spowolni przede wszystkim z powodu spadku wydatków konsumpcyjnych.

Uważamy, że silne spadek dynamiki PKB (czyli silniejszy od poprzedniego wzrostu o 6,7 proc.) podważy stanowisko Banku Japonii o tym, że gospodarka rozwija się zgodnie z oczekiwaniami, a inflacja w kolejnych miesiącach stopniowo zmierzać będzie do celu. Brak spodziewanego ożywienia zwiększy również presję na BoJ by wprowadził kolejny pakiet stymulacyjny. Zwłaszcza w sytuacji, gdy premier Shinzo Abe w grudniu tego roku chce ponownie podnieść stawkę VAT.

Tym samym uważamy, że odczyt poniżej -6,7 proc. powinien przełożyć się na osłabienia japońskiej waluty. Na osłabienie jena w kolejnych miesiącach oprócz potencjalnego luzowania polityki pieniężnej przez BoJ wskazuje również sytuacja techniczna – bliźniaczo podobna do tej z 2012 roku. Opisaliśmy ją we wczorajszym raporcie technicznym – USD/JPY: czy będzie powtórka z 2012?.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.