Flesz
Autor: Konrad Białas

USA: prawie 5 mln nowych miejsc pracy w czerwcu

Dane o wynagrodzenia są do zignorowania, gdyż spadek średniej płacy godzinowej o 1,2 proc. m/m (prog. -0,7 proc.) wynika z przywracania słabiej opłacanych miejsc pracy.

Stopa partycypacji siły roboczej podniosła się do 61,5 proc. z 60,8 proc. w maju, sugerując, że coraz więcej Amerykanów raca do aktywnego poszukiwania pracy.

Z innych danych, w ubiegłym tygodniu przybyło 1,43 mln nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, podtrzymując trajektorie spadkową po 1,48 mln tydzień wcześniej. Nie zmalała liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku: 19,29 mln vs 19,231 mln tydzień wcześniej.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót