Flesz
Autor: Konrad Białas

USA: bez iskry do poprawy nastrojów

USA: bez iskry do popary nastrojów

Sierpniowe pozwolenia na budowę domów i rozpoczęte nowe budowy spadły w ujęciu miesięcznym (odpowiednio -0,9 proc i -5,1 proc.) przy negatywnych rewizjach danych lipcowych.

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wprawdzie pozostała poniżej 1 mln, ale 860 tys. było nieco wyżej od prognozowanych 850 tys. i dane za poprzedni tydzień podwyższono o 9 tys. Na plus wyróżnia się spadek liczby osób kontynuujących pobieranie zasiłku do 12,6 mln (prog. 13 mln).

Indeks Fed z Filadelfii zgodnie z oczekiwaniami wyniósł 15 wobec sierpniowego odczytu 17,2. Jednak za niższy odczyt odpowiada głównie spadek zapasów (do -10,8 z -1,9), podczas gdy subindeksy nowych zamówień, dostaw i cen wzrosły.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.