Flesz
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Strefa euro: niemiecki i francuski przemysł w dywergencji

Strefa euro: dane PMI Źródło: Bloomberg, TMS

Zbiorczy indeks dla całej strefy euro znalazł się na poziomie 50,7 pkt., przewyższającym oczekiwania o 0,8 pkt.

Wrześniowa różnica wartości PMI dla Niemiec i Francji zmniejszyła się do zaledwie 1,1 pkt., jednak już w tym miesiącu jest to już 4,5 pkt. Oznacza to powrót do wartości z sierpnia. Wydawało się, że różnica w tempie rozwoju dwóch największych gospodarek strefy euro się zmniejsza, jednak okazuje się, że był to fałszywy sygnał. Jest wręcz przeciwnie dywergencja nadal postępuje.

Po publikacji francuskiego PMI euro uległo osłabieniu, a EUR/USD zniżkował o około 25 pipsów, natomiast niemiecki PMI spowodował , nie tylko wymazanie całości tych spadków, ale nawet wzrost w okolice 1,2650.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.