Flesz
Autor: Konrad Białas

Brexit: czego i kiedy dziś oczekiwać?

List prawdopodobnie będzie zawierał 12 postulatów Wielkiej Brytanii, które May przedstawiła podczas wystąpienia w styczniu.

Na 13:30 zaplanowana jest konferencja prasowa premier May. Według doniesień BBC, przemówienie będzie potwierdzeniem uruchomienia Artykułu 50. Traktatu Lizbońskiego, a May ma m.in. obiecać, że w negocjacjach będzie „reprezentować każdą osobę mieszkającą w Zjednoczonym Królestwie”, w tym także obywateli innych krajów UE.

Konferencja prasowa przewodniczącego Tuska jest zaplanowana na 13:45. Liderzy parlamentów europejskich mają się spotkać o 15:00, by uzgodnić jednolite stanowisko Parlamentu Europejskiego. Oficjalna odpowiedź strony UE ma być przekazana brytyjskiemu ambasadorowi najwcześniej pod koniec tygodnia.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.