Znów ujemne roczne dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej na Węgrzech

06-12-2023 10:20
Roczna dynamika produkcji przemysłowej na Węgrzech (dane z uwzględnieniem liczby dni roboczych) wyniosła w październiku -2,8 proc. po tym jak była na poziomie -5,8 proc. miesiąc wcześniej. Roczna dynamika sprzedaży detalicznej wyniosła na Węgrzech w październiku -6,5 proc. po tym jak była na poziomie -7,3 proc. we wrześniu br.
Znów ujemne roczne dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej na Węgrzech

Węgry, produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna, zmiana roczna (proc.), dane miesięczne (źródło: Bloomberg)

 

Kurs EUR/HUF wyłamał się wiosną br. w dół z kanału kilkuletniego trendu wzrostowego, następnie do października br. wykonywał ruch powrotny do linii przełamanego wsparcia, a następnie wznowił trend spadkowy. 

EUR/HUD, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

 

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.