Złoty nieco słabszy po decyzji RPP

08-07-2021 18:53
Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna 0,1 proc.). W dalszym ciągu bank centralny będzie prowadził operacje skupu aktywów, a ich skala „będzie uzależniona od warunków rynkowych”.
Złoty nieco słabszy po decyzji RPP

W komunikacie po posiedzeniu Rada wskazuje na poprawę sytuacji epidemicznej, niemniej wskazuje na niepewność w związku z kolejną mutacją (wariant Delta). Bank podtrzymuje tezę o przejściowym charakterze inflacji (czemu sprzyja niższy odczyt CPI). Jako powodu szybszego wzrostu cen niezmiennie wskazywane są: śmieci, paliwa oraz energia elektryczna.

Zmiany w komunikacie są niewielkie, a więcej uwagi należy poświęcić prognozom NBP. Według lipcowej projekcji inflacji „roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,8–4,4% w 2021 r. (wobec 2,7–3,6% w projekcji z marca 2021 r.), 2,5–4,1% w 2022 r. (wobec 2,0–3,6%) oraz 2,4–4,3% w 2023 r. (wobec 2,2–4,2%)”. W tym samym czasie „tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,1–5,8% w 2021 r. (wobec 2,6–5,3% w projekcji z marca 2021 r.), 4,2–6,5% w 2022 r. (wobec 4,0–6,9%) oraz 4,1–6,5% w 2023 r. (wobec 4,0–6,8%)”.

Tym samym NBP podnosi swoje prognozy w całym horyzoncie czasowym, niemniej tendencja do spadku dynamiki inflacji w kolejnych okresach została zachowana. Obserwatorzy, którzy w długim czasie oczekiwania na komunikat dopatrywali się szans na zmianę parametrów polityki muszą się obejść smakiem. RPP pozostaje gołębia, a ostatnie odczyty makro (niższy CPI) oraz nerwowość rynków w kwestii wariantu Delta koronawirusa sprzyjają utrzymywaniu takiej retoryki.

Złoty w konsekwencji pozostaje najsłabszą walutą w regionie CEE. Tuż po decyzji EUR/PLN wyskoczył na 4,5530, jednak ruch został wygaszony. Kilkanaście minut po publikacji komunikatu kurs utrzymuje się przy 4,5410.   

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.