USD: silny wzrost zatrudnienia, gospodarka rozpędza się

02-04-2021 14:45
Ponowne otwieranie gospodarki przynosi przyspieszony nabór pracowników i w marcu zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 961 tys., o połowę silniej niż zakładały prognozy. Pozytywnie wybrzmiewają też rewizje za luty: zatrudnienie skorygowano do 468 tys. z 379 tys. Dane podkreślają solidność ożywienia w USA i będą silnie kontrastować z sytuacją w Europie, która boryka się z trzecia falą zachorowań i przywracanymi restrykcjami.

Z pozostałych danych płace obniżyły się o 0,1 proc., co sugeruje przywracanie przede wszystkim nisko opłacanych stanowisk, m.in. w restauracjach i handlu. Stopa partycypacji siły roboczej zwiększyła się do 61,5 proc. z 61,4 proc. Stopa bezrobocia zgodnie z oczekiwaniami spadła do 6 proc. z 6,2 proc.

Dane wstępnie przyniosły umocnienie USD w ślad za skokiem rentowności obligacji skarbowych. EUR/USD spadł z 1,1775 do 1,1760. Rentowności 10-latek USA wzrosły o 3 pb do 1,69 proc. Jednak ruch na FX jest już odwracany i wydaje się, że pozytywne zaskoczenie o ok. 300 tys. nie jest tak duże, aby nasycić wygórowane oczekiwania rynkowe (najwyższa prognoza w ankiecie Bloomberga wynosiła 1 mln). W ruchu można dopatrywać się też chęci do szybkiej realizacji zysków przed długim świątecznym weekendem. Ogólnie ujmując, mocne dane, ale nie dostarczają dolarowi ekstra kopa.

Zastrzeżenia prawne