USD: silny wzrost zatrudnienia, gospodarka rozpędza się

02-04-2021 14:45
Ponowne otwieranie gospodarki przynosi przyspieszony nabór pracowników i w marcu zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 961 tys., o połowę silniej niż zakładały prognozy. Pozytywnie wybrzmiewają też rewizje za luty: zatrudnienie skorygowano do 468 tys. z 379 tys. Dane podkreślają solidność ożywienia w USA i będą silnie kontrastować z sytuacją w Europie, która boryka się z trzecia falą zachorowań i przywracanymi restrykcjami.

Z pozostałych danych płace obniżyły się o 0,1 proc., co sugeruje przywracanie przede wszystkim nisko opłacanych stanowisk, m.in. w restauracjach i handlu. Stopa partycypacji siły roboczej zwiększyła się do 61,5 proc. z 61,4 proc. Stopa bezrobocia zgodnie z oczekiwaniami spadła do 6 proc. z 6,2 proc.

Dane wstępnie przyniosły umocnienie USD w ślad za skokiem rentowności obligacji skarbowych. EUR/USD spadł z 1,1775 do 1,1760. Rentowności 10-latek USA wzrosły o 3 pb do 1,69 proc. Jednak ruch na FX jest już odwracany i wydaje się, że pozytywne zaskoczenie o ok. 300 tys. nie jest tak duże, aby nasycić wygórowane oczekiwania rynkowe (najwyższa prognoza w ankiecie Bloomberga wynosiła 1 mln). W ruchu można dopatrywać się też chęci do szybkiej realizacji zysków przed długim świątecznym weekendem. Ogólnie ujmując, mocne dane, ale nie dostarczają dolarowi ekstra kopa.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.