Trzeci kwartał dodatniej rocznej dynamiki PKB w Polsce; jak nisko spadnie do przyszłego roku wykres kursu EUR/PLN?

03-06-2024 14:07
Według ostatecznych danych wyrównana sezonowa roczna dynamika PKB w Polsce zgodnie z oczekiwaniami wyniosła w I kw. br. +1,3 proc. r/r. W IV kw. ub.r. wyniosła +1,7 proc. r/r.

Polska, PKB, zmiana roczna (proc.), dane kwartalne (źródło: Bloomberg)

Jesienią ub.r. wykres kursu EUR/PLN wyłamał się w dół z 3,5-letniej formacji "głowy z ramionami" rozciągającej się szerokiej strefie ok. 4,40-ok. 4,98 PLN. Rozmiary tej formacji sugerują średnioterminowy - do lata 2025 roku? -  spadek kursu EUR/PLN do okolic poziomu 3,89 PLN. 

Równocześnie wykres kursu EUR/PLN jesienią 2023 roku opuścił dołem kanał 8-letniego trendu wzrostowego. Szerokość tego tego kanału sugeruje spadek kursu EUR/PLN do poziomu nieznacznie wyższego niż 4 PLN. 

Wykres kursu EUR/PLN przebywa obecnie poniżej swojej opadającej średniej 50-sesyjnej, która znajduje się pod zniżkującą średnią 200-sesyjną kursu. 

Kurs EUR/PLN, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.