Strefa euro: inflacja zasadnicza spada, bazowa nadal rośnie

31-03-2023 14:14
Zgodnie z oczekiwaniami, stopa inflacji w strefie euro znacznie spadła w marcu z 8,5% do 6,9%. Głównym powodem tego był fakt, że gwałtowny wzrost cen energii w marcu 2022 roku wypadł z porównania rok do roku. Natomiast inflacja bazowa ponownie wzrosła. Wskaźnik „core” po wyłączeniu zmiennych cen energii i żywności wzrósł z 5,6% do 5,7%. W związku z tym presja na EBC, by dalej podnosić kluczowe stopy procentowe, pozostaje wysoka.

Spadek wskaźnika zasadniczego wynikał z faktu, że z porównania rok do roku odpadł gwałtowny wzrost cen energii w marcu 2022 roku. Stopa inflacji energetycznej spadła z 13,7 proc. do -0,9 proc.

Impuls inflacyjny ze strony cen energii wyczerpał się. W najbliższych miesiącach będą one  prawdopodobnie będą nawet lekko obniżać wskaźnik dynamiki wzrostu cen. Również żywność prawdopodobnie nie będzie podbijać kolejnych odczytów.

Jeśli chodzi o inflację bazową, ona w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie. Szczyt jej planowany jest na lipiec i dopiero wówczas zobaczymy lekkie spadki. Do tej pory przedsiębiorstwa powinny były przenieść na konsumentów znaczną część wzrostu kosztów produkcji związanego z cenami energii. Teraz jednak, przy gwałtownie rosnących płacach, na horyzoncie pojawia się nowa fala inflacji. To spowoduje wzrost cen przede wszystkim w usługach.

Europejski Bank Centralny wielokrotnie powtarzał, że kluczowym wskaźnikiem jest inflacja bazowa i na tym uwaga instytucji się w tym momencie koncentruje. Dlatego też, bank powinien dalej podnosić stopy procentowe.

Podczas dzisiejszej sesji EURUSD lekko zniżkuje i ponownie schodzi poniżej poziomu 1,09.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.