Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii bez zmian

04-11-2021 13:04
Bank Anglii utrzymał główną stopę procentową w listopadzie na niezmienionym poziomie (0,1 proc.). Funt traci, gdyż znaczna część rynku oczekiwała skromnej podwyżki kosztu pieniądza. W oświadczeniu BOE wskazuje na pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego z uwagi na ryzyka podażowe, co prawdopodobnie przesądziło o utrzymaniu bardziej gołębiego nastawienia. Jednocześnie instytucja podkreśla, że w kolejnych okresach stopy procentowe będą rosły. GBP/USD cofa się do 1,3580.
Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii bez zmian
Zastrzeżenia prawne