Spółka dnia: Marsh&McLennan Companies

12-03-2024 15:51
Kurs notowanych na NYSE akcji spółki Marsh&McLennan Companies (stopa dywidendy 1,4 proc., C/Z 25,9, C/S 4,5, C/WK 8,36, kapitalizacja 101,9 mld USD) będącej amerykańskim przedsiębiorstwem świadczącym usługi specjalistyczne ("professional services"; broker ubezpieczeniowy, zarządzanie ryzykiem, reasekuracja, zarządzanie talentami, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w biznesie) od ponad 40 lat przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego od dolnego ograniczenia którego odbijał się w 1982 i 2009 roku.
Spółka dnia: Marsh&McLennan Companies

W 2017 roku kurs akcji spółki przełamał poziom swego szczytu z 2000 roku i kontynuował zwyżkę. 

Kurs przebywa obecnie nieco poniżej swojej rosnącej średniej 50-tygodniowej, ta zaś znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-tygodniową kursu.

Kurs akcji spółki March&McLennan Companies w latach 1980-2024, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

Wykres kurs akcji spółki można umieści w obrębie kanału 4-letniego trendu wzrostowego, od którego dolnego ograniczenia kurs odbijał się w marcu 2023, grudniu 2023 i styczniu 2024. 

Kurs przebywa obecnie nieco powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej ta zaś znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjnej kursu.

Kurs akcji spółki March&McLennan Companies w latach 2019-2024, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.