Rynek pracy w USA nie wysyła jeszcze sygnałów ochłodzenia

05-12-2022 09:06
W listopadzie przyrost miejsc pracy w USA wyniósł 263 tysiące, czyli więcej niż oczekiwano i tylko minimalnie mniej niż w poprzednich miesiącach. Oznacza to, że rynek pracy praktycznie się nie ochładza i pozostaje silniejszy niż chciałby tego Fed. Dolar w pierwszej reakcji zareagował umocnieniem. W późniejszych godzinach uległ jednak deprecjacji. Indeksy giełdowe zakończyły piątkową sesję z mieszanymi wynikami.
Dane z amerykańskiego rynku pracy, źródło: Bloomberg

W listopadzie przyrost miejsc pracy w USA wyniósł 263 tys. i był większy od oczekiwań. Konsensus Bloomberga wskazywał 200 tys. Dane za październik zostały zrewidowane w górę. Stopa bezrobocia utrzymała się na niskim poziomie 3,7 proc.

Amerykański rynek pracy nadal jest w dużej mierze odporny na rosnące stopy procentowe. W ostatnich czterech miesiącach zatrudnienie wzrosło o w zakresie między 250 do 300 tysięcy nowych miejsc pracy. Przy utrzymującym się trendzie, zaledwie 70 tys. wakatów wystarczyłoby do zaabsorbowania wzrostu populacji w wieku produkcyjnym.

Podczas gdy popyt na pracę silnie wzrósł, podaż pracy (liczba zatrudnionych plus liczba bezrobotnych, czyli siła robocza) skurczyła się trzeci miesiąc z rzędu. To prawdopodobnie wzmocni obawy Fed o zbyt wysokie presję płacowa i wynikającą z niej inflację. Średnie płace godzinowe wzrosły w listopadzie o 0,6 proc. w stosunku do października a poprzedni wynik został także zrewidowany w górę.

Fed prawdopodobnie w grudniu spowolni tempo zacieśniania, jednak dalsze podwyżki w I kwartale 2023 są jak najbardziej prawdopodobne. Rezerwa Federalna będzie chciała poprzez wysoki koszt pieniądza wymusić spowolnienie na rynku pracy. Dopiero, gdy to ochłodzenie będzie wyraźnie widoczne, wówczas możemy oczekiwać zakończenia cyklu.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.