Rynek pracy USA wciąż mocny. Widać niewielkie sygnały ochłodzenia.

10-03-2023 15:32
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w lutym wyniosła 311 tys. i okazała się wyższa od konsensusu. Pomimo wzrostu stopy bezrobocia (z 3,4 do 3,6 proc.), z punktu widzenia Fed rynek pracy prawdopodobnie pozostanie poza równowagą mimo, ze dane z ostatnich dwóch miesięcy zostały zrewidowane lekko w dół.
Raport NFP, zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, źródło: Bloomberg

Po bardzo dobrych danych styczniowych (504 tys. po rewizji), rynek nurtowało pytanie, czy rynek pracy rzeczywiście radzi sobie tak dobrze, czy wysokie liczby są odstępstwem od normy i wynikają z dobrej pogody i czynników sezonowych.

Pomimo braku efektów specjalnych, w lutym przyrost miejsc pracy jest wciąż solidny. Dodatkowo zapowiedzi zwolnień, które miały miejsce na początku roku w sektorze IT, znalazły teraz odzwierciedlenie w statystykach bezrobocia.

Średnie zarobki godzinowe wzrosły zaledwie o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca – co jest najwolniejszym tempem od roku. Nie musi to jednak świadczyć o spadku presji płacowej. Nowe miejsca pracy powstały głównie w słabiej opłacanych branżach (rekreacja, hotelarstwo) a zostały redukowane w dziale IT. Więcej informacji na temat presji płacowej powinien dostarczyć raport Atlanta Fed, który zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.

Wzrost liczby miejsca pracy pozostaje wciąż wysoki. Przewyższa on wzrost demograficzny (wystarczyłoby ok 60-70 tys. wakatów). Oznaki spowolnienia, takie jak umiarkowany wzrost płac czy niewielki wzrost stopy bezrobocia to prawdopodobnie zbyt małe argumenty przemawiające za złagodzeniem polityki monetarnej. Aby wygrać z inflacją, rynek pracy musi być zdecydowanie słabszy.

Wczorajsze dane JOLTS wskazują, że w styczniu było 10,8 mln nieobsadzonych miejsc pracy, co oznacza, że na każdego bezrobotnego przypadało 1,9 wakatu.

Dzisiejsze dane dają większe przesłanki za tym, że Fed w marcu podniesie stopy procentowe nie o 25 pb a o 50 punktów bazowych. Teraz rynek będzie czekał na wtorkową publikację inflacji w USA.

W pierwszej reakcji dolar osłabił się co jest prawdopodbnie spowodowane zaskoczeniem we wzrosćie bezrobocia. Kurs EUR/USD oscyluje wokół 1,0650. Kontrakty na indeksy z Wall Street zareagowały zwyżkami. W kolejnych minutach wiekszość wzrostów została jednak zredukowana. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.