RON stabilny po nieoczekiwanej obniżce

18-01-2021 13:21
W trakcie nadzwyczajnego posiedzenia w piątek Narodowy Bank Rumunii (NBR) obniżył główną stopę procentową o 25 pb do 1,25 proc. Bank widzi potrzebę wsparcia gospodarki poprzez obniżenie kosztu pieniądza, jednocześnie widząc spadek ryzyka obniżenia ratingu inwestycyjnego. Nie widzimy ryzyka przesunięcia punktu odniesienia dla kursu leja.
RON stabilny po nieoczekiwanej obniżce

EUR/RON jest dziś stabilizowany na 4,8740 przy wzrostach zatrzymanych na 4,8780.

Z powodu pandemii koronawirusa NBR odwołał zaplanowane posiedzenia, dopuszczając nadzwyczajne posiedzenia „kiedy będzie taka konieczność”. Mimo to decyzja w piątek późnym popołudniem była zaskoczeniem. W oświadczeniu bank stwierdził, że jego zarząd „uważa, że biorąc pod uwagę opóźnienia w transmisji impulsów polityki pieniężnej, taka kalibracja polityki pieniężnej może stanowić podstawę do ożywienia aktywności gospodarczej w horyzoncie projekcji”.

Z powodu COVID-19 Rumunia stoi przed perspektywą przedłużenia recesji o czwarty kwartał spadku PKB (prog. na 1Q’21 -4,4 proc. r/r). A przy piątym z rzędu spadku inflacji (CPI w grudniu 2,06 proc. r/r) wobec celu 2,5 proc. bank centralny miał przestrzeń do działania.

Zmalała też potrzeba obrony kursu leja wyższymi stopami procentowymi (które wciąż są najwyższe w Europie). Uspokojenie uległo otoczenie polityczne po tym, jak liberalno-konserwatywny rząd pod przewodnictwem Florina Citu objął urząd po burzliwym roku 2020, dzięki czemu zmalało ryzyko obniżenia ratingu. Rrząd, który przejął władzę w grudniu, zobowiązał się do przywrócenia do 2024 r. deficytu budżetowego z powrotem do unijnego limitu 3 proc. PKB w porównaniu z ponad 9% w zeszłym roku.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.