Przemysł w Europie stabilny

04-01-2021 10:15
Kolejne odczyty wskaźnika koniunktury dla sektora przemysłowego nie przynoszą zaskoczeń. We wszystkich krajach, sektor ten jest znacznie bardziej odporny na kryzys aniżeli sektor usług.
Przemysł w Europie stabilny

W grudniowych ankietach menedżerowie wykazali znaczący optymizm w swojej ocenie perspektyw dla ich biznesu. W większości przypadków motorem napędzającym optymizm był wzrost nowych zamówień. Na czynnik ten w mniejszym lub większym stopniu wskazali wszyscy ankietowani. W znaczącej mierze jest to efekt realizacji wciąż niezaspokojonego popytu pochodzącego z czasów wzmożonej niepewności.

We Włoszech, gdzie wartość wskaźnika wyniosła 52,8 pkt. wskazywano również na znaczny wzrost zatrudnienia, którego tempo było najwyższe od 2,5 roku. Z pewnością jest to efekt przywracania etatów, które ucierpiały w skutek kryzysu pandemicznego.

Najwyższą od 34 miesięcy wartość, 58,3 pkt., odnotowano w Niemczech. Podobnie jak w innych krajach, tam również wskazano na gwałtowny wzrost nowych zamówień, ale również odnotowane pewien wzrost w produkcji.

Cała strefa euro również nie może narzekać. Ostateczny odczyt był minimalnie niższy od szacunku, ale  wartość wskaźnika nadal jest wysoka i wynosi 55,2 pkt., a więc znacząco powyżej neutralnego poziomu. Kraje eurolandu wskazały na wzrost produkcji, a także, co nie powinno być zaskoczeniem, wzrost nowych zamówień.

Cała strefa euro również nie może narzekać. Ostateczny odczyt był minimalnie niższy od szacunku, ale  wartość wskaźnika nadal jest wysoka i wynosi 55,2 pkt., a więc znacząco powyżej neutralnego poziomu. Kraje eurolandu wskazały na wzrost produkcji, a także, co nie powinno być zaskoczeniem, wzrost nowych zamówień.

Kurs EUR/USD kontynuuje umocnienie. W poniedziałek rośnie o 0,4 proc. i znajduje się w okolicy 1,2290. Wzrostowy trend jest jednak bardziej efektem słabości amerykańskiej waluty, aniżeli sytuacji w europejskim przemyśle.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.