Przegląd dzisiejszych wydarzeń: 21 X

21-10-2020 08:45
Farsa z przeciąganiem negocjacji fiskalnych w USA nie zakończyła się i pozostanie głównym czynnikiem ryzyka dla rynków. Dane będą bladym tłem – sprzedaż detaliczna z Polski, CPI/sprzedaż z Kanady, raport DoE. Nie zabraknie też wystąpień bankierów centralnych z EBC (w tym prezes Lagarde), Fed i Banku Anglii.
Przegląd dzisiejszych wydarzeń: 21 X
Przegląd dzisiejszych wydarzeń: 21 X

Zastrzeżenia prawne