Polski przemysł wciąż na fali

02-11-2021 09:24
Szacunek PMI dla polskiego sektora przemysłowego w październiku opiewa na 53,8 pkt. vs 53 pkt. oczekiwane. Poprzednio koniunktura w sektorze oceniana była na 53,4 pkt. Instytut IHS Markit donosi, że choć tempo ekspansji sektora przewyższą średnią z ostatnich lat, to niepokojącym sygnałem jest spadek dynamiki nowych zamówień.
Polski przemysł wciąż na fali

Wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego w Polsce, źródło: IHS Markit

Na pierwszy plan tradycyjnie już wysuwają się ograniczenia podażowe. Wąski łańcuch dostaw, wysokie ceny oraz generalny niedobór półproduktów to czynnik coraz mniej przejściowy. Jednocześnie wciąż solidna koniunktura i problemy podażowe wywołują silną presję cenową. Jeśli jakiś czynnik ryzyka miałby zacząć przeważać, to w mojej opinii będą to właśnie ceny, których nagły wzrost (wywołany wysokimi kosztami, a nie większą marżą) może prowadzić do braku akceptacji przez klientów i w efekcie pogorszenia salda zamówień. 

Odczyt pozostaje bez większego wpływu zarówno na złotego, jak i wyceny na GPW. We wtorek rano kurs EUR/PLN trzyma się nieco poniżej 4,61, a notowania terminowe indeksu WIG20 oscylują w okolicy poziomów odniesienia.  

Notowania instrumentu EUR/PLN, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.