Polska inflacja najwyższa od 20 lat

31-08-2021 10:12
W sierpniu, wg. szacunków GUS, inflacja CPI wyniosła w Polsce 5,4 proc. r/r i była najwyższa od około 20 lat. Presja inflacyjna w Polsce jest wyjątkowo silna i choć wzrostowi cen towarzyszy również solidne odbicie gospodarcze (dynamika PKB +11,1 proc. r/r), to wciąż inflacja pozostaje głównym czynnikiem, który będzie wpływać na kształt polityki pieniężnej. Złoty przyjmuje porcje danych z dużą akceptacją. EUR/PLN spada do spada poniżej 4,55.
Polska inflacja najwyższa od 20 lat

Inflacja CPI w Polsce, źródło: TMS Brokers, GUS

Inflacja CPI w Polsce, źródło: TMS Brokers, GUS

Szacuję, że inflacja bazowa przyspieszy do około 3,9 proc. w ujęciu rocznym, a za wysoki odczyt odpowiada przede wszystkim złamanie trendu sezonowego, a więc niższy od wzorca spadek cen żywności. Dodatkowo silne bodźce z rynku paliw, gdzie ceny gazu przekładają się na zwyżki ceny energii. Krajowa inflacja coraz wyraźniej oddala się od celu i tym samym musi prowokować dyskusję na temat normalizacji ultraluźnej polityki pieniężnej. Rosnące efekty bazowe mogą jednak sugerować relatywną odporność wzrostu cen na działania RPP, niemniej reakcja złotego pokazuje, że rynek coraz mniej wierzy w zdolność Rady do utrzymywania głównych parametrów polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie. 

Zastrzeżenia prawne