PMI z Francji z odstępstwem poniżej 2 pkt. od prognoz nie wywołuje szoku

23-11-2020 09:28
EUR/USD na 1,1867 jest prawnie nieporuszony po odczytach PMI z Francji, które wprawdzie wypadły poniżej prognoz, ale w granicach tolerancji. W komentarzu do danych Markit pociesza, że tempo spadku jest dużo wolniejsze niż w czasie poprzedniego lockdownu.
PMI z Francji z odstępstwem poniżej 2 pkt. od prognoz nie wywołuje szoku

„Wraz z ponownym zaostrzeniem ograniczeń we Francji pod koniec października, ostry spadek aktywności sektora prywatnego w listopadzie był prawie nieunikniony. Jednak nieco pozytywny jest fakt, że ostatni spadek aktywności był znacznie wolniejszy niż podczas poprzedniej blokady. Wyniki te sugerują, że niektóre francuskie przedsiębiorstwa były w stanie dostosować swoją działalność do nowych warunków, a następnie są mniej podatne na gwałtowne spowolnienie działalności, gdy nałożone są ostrzejsze ograniczenia.”

Rynek więcej uwagi przywiąże do danych z Niemiec i całego bloku (z ujęciem Hiszpanii i Włoch).

Zastrzeżenia prawne