Niemcy: gospodarka nadal silna

16-12-2020 13:20
Odczyty PMI z sektora usługowego oraz przemysłowego Niemiec pokazują, że w grudniu gospodarka funkcjonowała bardzo stabilnie pomimo wzrostu zachorowań na COVID-19. Dane pochodzą z okresu od 4 do 15 grudnia. Mimo wprowadzanych przez Niemcy restrykcji w handlu od dzisiaj do 10 stycznia, prognozy finalnego odczytu, który poznamy na początku stycznia, są nadal wysokie.
Niemcy: gospodarka nadal silna

Badania przeprowadzone przez Markit pokazały dużą odporność niemieckiej gospodarki. Siła w produkcji nadal kompensuje słabość usług. Ankiety wskazały niewielki spadek zatrudnienia w sektorze prywatnym. Firmy nadal optymistycznie oceniają perspektywy na najbliższy rok. Pojawiły się pewnego rodzaju presje w łańcuchu dostaw. Spowodowało to wzrost kosztów produkcji.    Wstępny wskaźnik Compsite wyniósł 52,5 pkt. w grudniu. Poprzedni odczyt był na poziomie 51,7 pkt. PMI sektora usług urósł z 46,0 pkt. do 47,7 pkt. Cały czas sektor wskazuje poziomy poniżej 50 pkt., co oznacza spadek aktywności. Przemysł wykazuje nadal silny wzrost. Kluczowy wskaźnik wzrósł z 57,8 pkt. do 58,6 pkt., co oznacza 34-miesięczne szczyty.

 

Wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego Niemiec wykazuje 34-miesięczne szczyty, źródło: Bloomberg

 

Słabość wskaźnika usługowego w grudniu wynikała z dużych ograniczeń nałożonych na branże hotelarską i rekreacyjną oraz restrykcje w podróżowaniu. Z kolei dobry wynik przemysłu to efekt wciąż rosnącego popytu. Wolumen zamówień towarów gwałtownie wzrósł w grudniu i był większy niż miesiąc wcześniej. Firmy dużo eksportują co wynika z silnego popytu ze strony Chin. Należy tu podkreślić, że wzrósł poziom niezrealizowanych zamówień, co potwierdza duże zapotrzebowanie ze strony Państwa Środka, choć z drugiej strony to również efekt spadającej liczby pracowników fabryk (zachorowania i pobyt na kwarantannie).  

W grudniu zaufanie przedsiębiorstw do perspektyw aktywności na następny rok pozostało na wysokim poziomie. Było ono większe wśród przedsiębiorstw produkcyjnych niż usługowych.

Szybki wzrost w sektorze wytwórczym skutkuje z reguły pojawieniem się wąskich gardeł podażowych jak również silną presją inflacyjną. Dane Markit pokazują, że średnie ceny towarów oraz usług w  ostatnim miesiącu wzrosły. Należy podkreślić, że  to efekt napięć w łańcuchu dostaw oraz niedoborów  surowców.   Producenci podnieśli ceny towarów najmocniej od marca 2019 roku. To konsekwencja wzrostu kosztów produkcji, który jest najszybszy od dwóch lat. Firmy usługowe natomiast zanotowały wysoki wzrost kosztów operacyjnych w badanym okresie.. 

Rosnący popyt na surowce i komponenty, brak pełnej zdolności przewozowej w transporcie morskim  oraz zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19 – wszystko to przyczyniło się do wydłużenia czasu realizacji zamówień w grudniu.

Szybszy wzrost zamówień oraz wolniejszy spadek zapasów doprowadził do tego, że wskaźnika PMI dla przemysłu pokazał wartości niewidziane od ponad 3 lat.

Menadżerowie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych oceniają pozytywnie perspektywy rozwoju ich firm w 2021 roku. Optymizm jest wspierany rozpoczynającym się właśnie w wielu krajach procesem szczepień na COVID-19.     

 

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.