Niejednoznaczny rezultat Ifo

25-10-2021 10:23
Wartość indeksu Ifo dla niemieckiej gospodarki wyniosła w październiku 97,7 pkt. W ocenie bieżącej rezultat opiewa na 100,1 pkt., podczas gdy perspektywy zostały ocenione przez ankietowanych na 95,4 pkt. Generalnie wynik badania pokazuje pogorszenie nastrojów w niemieckiej gospodarce. Największe obawy na rynku budzi ryzyko spowolnienia gospodarczego. Ankietowanych niepokoją wąskie gardła w łańcuchu dostaw, które wywołują presję na wzrost cen. Tym samym rośnie naprężenie po stronie podaży, co może przekładać się na rosnące zaległości produkcyjne.
Niejednoznaczny rezultat Ifo
Zastrzeżenia prawne