Niejednoznaczny rezultat Ifo

25-10-2021 10:23
Wartość indeksu Ifo dla niemieckiej gospodarki wyniosła w październiku 97,7 pkt. W ocenie bieżącej rezultat opiewa na 100,1 pkt., podczas gdy perspektywy zostały ocenione przez ankietowanych na 95,4 pkt. Generalnie wynik badania pokazuje pogorszenie nastrojów w niemieckiej gospodarce. Największe obawy na rynku budzi ryzyko spowolnienia gospodarczego. Ankietowanych niepokoją wąskie gardła w łańcuchu dostaw, które wywołują presję na wzrost cen. Tym samym rośnie naprężenie po stronie podaży, co może przekładać się na rosnące zaległości produkcyjne.
Niejednoznaczny rezultat Ifo
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.