NBP: nowe projekcje makro

10-11-2022 12:57
Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe w Polsce na tym samym poziomie. Referencyjna zatem nadal wskazuje 6,75 proc. Złoty na tę wiadomość uległ deprecjacji. Para EUR/PLN znalazła się dziś ponad poziomem 4,72. NBP wydał jednocześnie komunikat, w którym podał nowe projekcje dotyczące inflacji oraz PKB.
NBP: nowe projekcje makro

Poniżej przedstawiamy najważniejsze stwierdzania z wczorajszego informacji opublikowanej po decyzji:

„W Polsce dostępne dane miesięczne za III kw. br., w tym o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej, oraz wskaźniki koniunktury sugerują, że roczna dynamika PKB ponownie się obniżyła. W kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze spowalnianie wzrostu gospodarczego, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością. Mimo spadku dynamiki PKB, nadal utrzymuje się bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia.”

„Inflacja CPI w Polsce – według szybkiego szacunku GUS – wzrosła w październiku 2022 r. do 17,9% r/r. Wzrost inflacji w ostatnich miesiącach wynikał w znacznej mierze ze stopniowego przenoszenia wysokich cen surowców na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znalazły odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii. Jednocześnie zwiększały one także koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co – w warunkach nadal relatywnie wysokiego popytu – skłaniało firmy do podnoszenia cen dóbr konsumpcyjnych i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej. Inflacja bazowa była także podwyższana przez efekty utrzymujących się – pomimo ich stopniowego łagodzenia – zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw. W dalszym ciągu ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływała natomiast Tarcza Antyinflacyjna.”

„Roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale:

  • 14,4 – 14,5% w 2022 r. (wobec 13,2 – 15,4% w projekcji z lipca 2022 r.),
  • 11,1 – 15,3% w 2023 r. (wobec 9,8 – 15,1%),
  • 4,1 – 7,6% w 2024 r. (wobec 2,2 – 6,0%) 
  • 2,1 – 4,9% w 2025 r.

„Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale

  • 4,3 – 4,9% w 2022 r. (wobec 3,9 – 5,5% w projekcji z lipca 2022 r.),
  • -0,3 – 1,6% w 2023 r. (wobec 0,2 – 2,3%),
  • 1,0 – 3,1% w 2024 r. (wobec 1,0 – 3,5%)
  • 1,8 – 4,4% w 2025 r.”
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.