Minutki EBC: większość Rady była za ruchem o 50 bps

20-04-2023 14:08
Z relacji z marcowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wynika, że zdecydowana większość Rady Prezesów zgodziła się z propozycją głównego ekonomisty Philipa Lane'a, by podnieść kluczowe stopy procentowe o 50 punktów bazowych, podała agencja Reuters.

Główne wnioski z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, które odbyło się 15-16 marca 2023 roku. Reakcja rynku jest znikoma. Para EUR/USD handlowana jest w okolicach 1,0950.

"Członkowie Rady Prezesów szeroko zgodzili się, że kredyt bankowy stał się droższy".

"Potrzeba było więcej czasu, aby w pełni ocenić ogólny wpływ nastawienia polityki pieniężnej na warunki finansowe".

"Niektórzy członkowie woleliby nie podnosić kluczowych stóp, dopóki nie ustąpią napięcia na rynkach finansowych".

"Polityka pieniężna wciąż miała do pokonania pewną drogę, aby obniżyć inflację, także w przypadku, gdyby zmaterializowała się bazowa projekcja pracowników EBC z marca."

"Jeśli potwierdziłaby się perspektywa inflacji zawarta w marcowych projekcjach personelu EBC, Rada Prezesów miałaby dalsze pole do popisu w zakresie dostosowania nastawienia polityki pieniężnej."

"Napięcia na rynkach finansowych były postrzegane jako źródło istotnej niepewności co do perspektyw gospodarczych i inflacyjnych."

"O ile sytuacja nie ulegnie znacznemu pogorszeniu, napięcia na rynkach finansowych prawdopodobnie nie zmienią zasadniczo oceny Rady Prezesów dotyczącej perspektyw inflacji".

"Podkreślono, że w kontekście zacieśniania polityki pieniężnej należało spodziewać się obszarów wrażliwości finansowej."

"Należało wziąć pod uwagę, że transmisja impulsów polityki pieniężnej będzie prawdopodobnie silniejsza w okresach napięć rynkowych niż w spokojniejszych czasach."

"Członkowie oceniali, że istnieją zarówno ryzyka wzrostowe, jak i spadkowe dla perspektyw inflacji".

"Część decydentów widzi ryzyka dla inflacji jako przechylone w górę w całym horyzoncie".

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.