Konkretny Powell bez wpływu na rynki

22-03-2022 09:58
Na poniedziałkowym wystąpieniu podczas konferencji zorganizowanej przez National Association for Busienss Economics prezes Fed przedstawił argumenty przemawiające za serią podwyżek stóp procentowych oraz za podjęciem istotnych kroków w celu zmniejszenia bilansu banku centralnego. Na pytanie, co mogłoby powstrzymać Komitet Otwartego Rynku Fed przed podniesieniem stopy funduszy federalnych o 50 punktów bazowych od razu (zamiast zwyczajowych 25 punktów bazowych) na następnym posiedzeniu (4 maja), przewodniczący Jay Powell odpowiedział jednoznacznie: "Nic".
Konkretny Powell bez wpływu na rynki

Trzeba sobie zdać sprawę, że taki ruch w tym momencie nie jest jeszcze przesądzony. Do maja może wiele się wydarzyć pod kątem gospodarczym oraz (głównie) na froncie wojennym. Pewne jest jednak to, że przewodniczący Fed chciał już teraz przygotować rynek i opinię publiczną na taki krok. Zatem wszystkie głosy, które słyszeliśmy od ostatniego posiedzenia w kierunku szybszego cyklu stóp procentowych, nie były jastrzębimi opiniami mniejszości, ale należy je traktować poważnie. Powell nie podziela obaw niektórych obserwatorów rynku, że amerykańska Rezerwa Federalna może doprowadzić do załamania gospodarki tak szybkimi podwyżkami stóp, ale wskazuje na rynek pracy, który - jego zdaniem - jest obecnie w dobrej kondycji. Powell jest przekonany, że tym razem - inaczej niż w przeszłości - Fed poradzi sobie ze spowolnieniem bez natychmiastowego zatrzymania gospodarki.

Obraz, który przywołuje szef Fed-u to gospodarka amerykańska ponownie uwikłana w stary konflikt między rozgrzaną gospodarką a nadmierną inflacją oraz Rezerwa Federalna, która przeprowadza ją przez ten konflikt za pomocą wystarczająco restrykcyjnej polityki monetarnej (w tym realnych stóp procentowych powyżej długoterminowych „normalnych” poziomów). Takiego stanu rzeczy nie widzieliśmy od 2008 roku.

Patrząc na rynek obserwujemy, że on nie do końca w to wierzy. Rynek pieniężny oczekuje spadku stopy funduszy federalnych ponownie w 2024 roku.

Przyczyn inflacji w USA należy szukać nie tylko w sytuacji gospodarczej ale może przede wszystkim w przesunięciach popytu spowodowanych zmianą wzorców konsumpcji w czasie pandemii oraz wąskich gardłach podaży. Teraz do tego dochodzi wojna i tlący się na horyzoncie kryzys energetyczny a może jeszcze bardziej niebezpieczny kryzys żywnościowy.

Rynek nie upatruje nowej siły dolara po jastrzębich słowach Powella. Czy oznacza to, że podchodzi sceptycznie do wszystkich słów Powella? Dolar umocnił się kosmetycznie wczoraj popołudniu. Zmienność na głównej parze walutowej była symboliczna, można zaryzykować również stwierdzenie, że prawie jej nie było.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.