Konferencja prasowa NBP

11-06-2021 15:20
Trwa konferencja prezesa NBP. Adama Glapiński ocenia bieżącą sytuację ekonomiczną EUR/PLN rośnie do poziomu 4,48 z 4,47.
Konferencja prasowa NBP

Oto kluczowe wypowiedzi prof. Adama Glapińskiego:

- bank nie dokonuje jakichkolwiek zmian w parametrach polityki pieniężnej

- NBP może nadal stosować interwencje walutowe

- ożywienie nie obejmuje wszystkich sektorów polskiej gospodarki.

- bezrobocie jest nadal wyższe niż przed pandemią

- popyt na pracowników jest nadal niski

- ostatnie dane są podbijane przez efekt bazy

- cały czas NBP podkreśla niepewność dotyczącą trwałość ożywienia

- inflacja utrzymuje sie powyżej górnej granicy odchylenia od celu ale nie jest to nic szczególnego

- kredyty wekslowe będą dalej prowadzone

- lipcowa projekcja NBP będzie kluczowa i da wskazówkę jaki będzie scenariusz na najbliższe miesiące

- tempo i skala ożywienia obarczone jest dużą niepewnością

- w przyszłym roku inflacja prawdopodobnie się obniży

- źródłem inflacji są w tym momencie w głównej mierze ceny administrowane i polityka fiskalna

- czynniki podażowe w głównej mierze wpływają w tym momencie na inflację

- ocenę rynku pracy również utrudnia efekt bazy

- kurs złotego jest płynny, NBP nie ma żadnego celu kursowego

- NBP nadal uważa, że kurs walutowy jest ważnym kanałem wpływania na gospodarkę

- zbyt szybkie umocnienie złotego nie byłoby korzystne dla ożywienia gospodarki

 

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.