Komunikat po posiedzeniu RPP

21-10-2021 14:25
Dziś poznaliśmy opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP 6 października. Członkowie Rady zwrócili uwagę na trwające ożywienie aktywności gospodarczej w Polsce. Korzystna sytuacja gospodarcza prawdopodobnie utrzyma się w najbliższych kwartałach. Jeśli chodzi o inflację to Rada zauważa, że wzrost cen surowców może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych miesiącach.
 Komunikat po posiedzeniu RPP

RPP zauważa, że inne banki centralne (Fed, EBC) zmodyfikowały swoja komunikację i utrzymują, że podwyższona inflacja może utrzymać się dłużej. Podkreślono, że Rada zauważa, że niektóre banki krajów rozwiniętych i Europy Środkowo Wschodniej już rozpoczęły cykl podwyżek stóp procentowych. 

W komunikacie przewija się znane z konferencji prasowych NBP o tym, że podwyższona inflacja to efekt głównie czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej (głównie wyższych cen surowców energetycznych i żywnościowych). Wymieniany jest również wpływ podwyżek cen wywozu śmieci oraz wpływu globalnych zaburzeń w transporcie oraz zerwanych łańcuchów dostaw. 

Dowiadujemy się również, że inflacja będzie utrzymywać się powyżej lipcowej projekcji NBP. Powrót samoistny jej do przedziału jest mało prawdopodobny. Powstało ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie, dlatego też stopy zostały podniesione. 

W komunikacie brak stwierdzenia czy ruch na stopach to jednorazowa zmiana (ewentualnie dostosowanie do poziomu sprzed pandemii) czy początek całego cyklu zacieśniającego politykę monetarną.

EUR/PLN aktualnie jest kwotowany po 4,6036 i widać, że od rana nasza waluta osłabia się. Wpływ komunikatu na wycenę złotego  jest niewielki.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.