Strategia poranna: 6 X

06-10-2020 09:00
Poniżej prezentujemy codzienną strategię dla par walutowych EUR/PLN, USD/PLN i GBP/PLN.
Komentarz poranny: 6 X
Komentarz poranny: 6 X

Strategia: EUR/PLN

 

 • strategia krótkoterminowa: na polskim rynku finansowym mieliśmy ważne wydarzenie. Rentowność polskich obligacji dwuletnich najpierw pierwszy raz spadła do poziomu zero (rosną ich ceny). Spadki rentowności obserwujemy również dla całej krzywej. Tak duży spadek rentowności to efekt niewielkiej płynności na rynku i ewentualnie powrotu kapitału na rynki wschodzące. Na rynku walutowym obserwujemy wyraźne uspokojenie sytuacji. Kurs EUR/PLN powinien jeszcze pozostawać wokół 4,50.
 • oczekiwany przedział wahań na dziś: 4,4800 – 4,5050
 • średni termin: kapitał powraca na ryzykowne rynki, ale tempo napływu będzie uzależnione od liczby zachorowań. Potencjał aprecjacyjny złotego będzie zblokowany przez gołębi RPP (stopa referencyjna 0,1 proc., werbalne interwencje) oraz obawy o odrodzenie gospodarcze. Poziom równowagi dla kursu szacujemy na okolice 4,45.
 • fundamenty: po bezprecedensowym luzowaniu polityki RPP realne stopy procentowe (stopa nominalna minus inflacja) są silnie ujemne.

Strategia: USD/PLN

 

 • strategia krótkoterminowa: wiceprezydent Biden wygrywa w większości sondaży co powoduje, że rynki przypisują nieco większe prawdopodobieństwo jego wygranej, a nieco mniejsze niejednoznacznym wynikom. To jest chyba istotniejszy powód poprawy sentymentu (wzrosty na giełdach, spadek wartości dolara) niż wyjście Trumpa ze szpitala. Do poprawy sentymentu przyczyniają się też rosnące szanse na pakiet fiskalny i lepsze dane (ISM dla usług).
 • oczekiwany przedział wahań na dziś: 3,7800 – 3,8200
 • średni termin: spodziewamy się spadku wartości dolara, gdyż odbudowa globalnego ożywienia, wiara rynku w niskie stopy w USA niezależnie od rosnącej inflacji i dostępność dolara będą napędzać transfer kapitału z USD w stronę ryzykownych aktywów.

Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia:

Polska:

 • Posiedzenie RPP: 7 X

Euroland:

 • PMI dla usług: 5 X
 • Sprzedaż detaliczna: 5 X

USA:

 • Indeks ISM dla usług: 5 X
 • Protokół z posiedzenia FOMC: 7 X

Wielka Brytania:

 • PMI dla usług: 5 X

Strategia: GBP/PLN

 

 • strategia krótkoterminowa: negocjacje w sprawie Brexitu są kontynuowane po weekendowej rozmowie na najwyższym szczeblu. Obie strony nadal spierają się w kilku kwestiach, w tym rybołówstwie i pomocy państwa, ale brak negatywnych nagłówków pozwala odzyskać trochę na wartości funtowi. Zdaniem obserwatorów zmalały szanse na brak porozumienia. Kurs GBP/USD testuje ważny opór na 1,30 korzystając również ze słabości dolara.
 • oczekiwany przedział wahań na dziś: 4,9300 -4,9700
 • średni termin: na razie rynek zdaje się ignorować ryzyko braku porozumienia UK-UE, licząc na osiągnięcia porozumienia w ostatniej chwili. W międzyczasie język dyskusji między stronami może się zaostrzyć. Tworzy to podwyższone ryzyko negatywnych nagłówków, które mogą targać kursem GBP.
   
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.