Kiedy koniec wzrostu cen w USA?

13-07-2021 14:50
W czerwcu wzrost cen w USA mierzony wskaźnikiem CPI wyniósł 5,4 proc. r/r. Mediana szacunków opiewała na 4,9 proc. r/r. Niepokoi jednak silny wzrost inflacji bazowej (4,5 proc. r/r vs 3,8 proc. r/r poprzednio).
Kiedy koniec wzrostu cen w USA?

Szczegóły badania wskazują na wzrost cen motywowany jest głównie szerokim otwieraniem gospodarki i realizacją odroczonego popytu. Wzrost cen aut używanych, biletów lotniczych oraz restauracji i hoteli.

Szczególnie niepokojąco kształtuje się wskaźnik inflacji bazowej. Oczyszczony z szoków podażowych wskaźnik wspiął się w czerwcu do 4,5 proc. r/r, co sugeruje utrzymywanie się podwyższonej inflacji w krótkim terminie.

EUR/USD odbił minimalnie, ale wciąż znajduje się poniżej poziomów sprzed odczytu (1,1813). Rynek obawia się szybszej normalizacji polityki pieniężnej w USA (w reakcji na wzrost cen). Wizja droższego pieniądza ciąży indeksom. Futures na S&P500 zniżkuje o około 0,2 proc.  

Notowania instrumentu EUR/USD, interwał: H1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne