Kalendarium 29 IV - 3 V

26-04-2024 12:41
W trakcie mijającego tygodnia można było zwrócić uwagę na poniedziałkową porcję danych makroekonomicznych z Polski (zatrudnienie było w marcu br. niższe niż rok wcześniej o 0,2 proc., wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw było w marcu br. wyższe niż rok wcześniej o 12 proc, roczna dynamika PPI w Polsce wzrosła w marcu br. z -10 proc. w lutym br. do -9,6 proc.; produkcja przemysłowa w Polsce była w marcu br. niższa niż rok wcześniej o 6 proc., a produkcja budowlano-montażowa w Polsce była w marcu br. niższa niż rok wcześniej o 13,3 proc.).
Kalendarium 29 IV - 3 V

We wtorek otrzymaliśmy porcję informacji na temat wskaźników PMI w wielu krajach świata, z Polski dane na temat sprzedaży detalicznej w cenach stałych w marcu br. (+6,1 proc. r/r; oczekiwano +6,7 proc.) i rocznej dynamiki M3 w marcu br. (+6,6 proc.; najniżej od roku). 

W środę z Niemiec dotarły wieści o IFO (Indeks urósł w kwietniu do poziomu 89,4 pkt. z 87,9 pkt. w marcu. Poprawiły się perspektywy biznesowe na kolejne sześć miesięcy (89,9 pkt.) a ocena bieżącej sytuacji urosła do 88,9 pkt. z 87,7 poprzednio; klimat biznesowy polepszył się w głównych sektorach), w Kanadzie miesięczna dynamika sprzedaż detalicznej wyniosła w lutym -0,1 proc. (prognozowano wzrost z -0,3 proc. m/m w przeprzednim miesiący do +0,1 proc. m/m). 

W czwartek otrzymaliśmy publikowany przez GfK indeks zaufania konsumentów w Niemczech, który wyrównał w maju br. poziom swego lokalnego maksimum z czerwca 2023 roku (-24,2 pkt.). Roczna dynamika PPI w Szwecji była w marcu br. ujemna 11-ty miesiąc z rzędu, a zarazem najwyższa od 11 miesięcy (-0,6 proc. wobec -1,3 proc. w lutym br.). Indeks zaufania konsumentów wzrósł w Szwecji z 88,9 pkt. do 87,6 pkt., zaś indeks zaufania w przemyśle wzrósł do poziomu 100,5 pkt. z 98,6 pkt. Indeks zaufania w przemyśle Francji spadł w kwietniu br. do poziomu 100 pkt. z najwyższego od roku poziomu 103 pkt. w marcu br. Oczekiwano tu braku zmiany. Zgodnie z publikowanymi przez CBI danymi indeks sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii był w kwietniu br. na jednym z niższych poziomów minionej dekady (-44 pkt. wobec 2 pkt. w marcu br. W okresie minionych 15 lat niższy był jedynie w trakcie 8 miesięcy, zgodnie z oczekiwaniami bank centralny Turcji nie zmienił wysokości swoich stóp procentowych. Według wstępnych danych zannualizowana zmiana realnego PKB w USA w I kw. wyniosła +1,6 proc. po tym jak w IV kw. ub.r. wyniosła +3,4 proc. Oczekiwano wyniku na poziomie +2,4 proc. Zannualizowana kwartalna dynamika prywatnej konsumpcji w USA wyniosła w I kw. br. +2,5 proc. wobec +3,3 proc. w IV kw. ub.r. Zannualizowa kwartalna dynamika deflatora PKB w USA wyniosła +3,1 proc. po +1,7 proc. w IV kw. ub.r. Oczekiwano wyniku na poziomie +3 proc. Zannualizowana kwartalna zmiana bazowego PCE wyniosła w I kw. br. +3,7 proc. po wyniku na poziomie +2 proc. w IV kw. ub.r. Oczekiwano wyniku na poziomie +3,4 proc., a próbujący odzwierciedlać koniunkturę gospodarczą w regionie zachodu i środkowego zachodu USA indeks Kansas City Fed spadł w kwietniu br. do poziomu -13 pkt. z -9 pkt. w marcu br. 

W piątek dowiedzieliśm się, że roczna dynamika CPI w rejonie Tokio spadła w kwietniu br. do poziomu 1,8 proc. z 2,4 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 2,2 proc. Roczna dynamika bazowego CPI w rejonie Tokio wyniosła 1,6 proc. (najmniej od 2022 roku), a roczna dynamika CPI bez cen energii i żywności 1,4 proc. (najmniej od 2022 roku). Roczna dynamika PPI w Australii wzrosła w marcu br. do poziomu +4,3 proc. z +4,1 proc. w lutym br., że nadwyżka w handlu zagranicznym Szwecji wyniosła w marcu br. 4,8 mld SEK wobec 10,9 mld SEK miesiąc wcześniej i że wysokość stopy bezrobocia na Węgrzech spadła w marcu br. z 4,7 proc. w lutym br. do 4,6 proc.

Najważniejsze  dane makro przysżłego tygodnia:

Poniedziałek, 29.04.2024

 • 08:00, Szwecja, Produkt Krajowy Brutto        
 • 08:00, Szwecja, Wyniki sprzedaży detalicznej            
 • 09:00, Hiszpania, Inflacja konsumencka wst.            
 • 11:00, Strefa Euro, Koniunktura gospodarcza            
 • 14:00 Niemcy Inflacja konsumencka wst.

16:30 USA, Indeks Dallas Fed dla przemysłu    

Wtorek, 30.04.2024

 • 01:30, Japonia, Stopa bezrobocia    
 • 01:50, Japonia Produkcja przemysłowa wst.            
 • 01:50, Japonia, Sprzedaż detaliczna (r/r)    
 • 03:30, Chiny, Indeks NBS PMI dla przemysłu, kwiecień    
 • 03:30, Chiny, Indeks NBS PMI dla usług, kwiecień    
 • 03:30, Australia, Kredyty dla sektora prywatnego (m/m), marzec    
 • 03:30 Australia, Sprzedaż detaliczna (m/m), marzec    
 • 03:45 Chiny Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin., kwiecień    
 • 07:30 Francja PKB s.a. wst. (k/k), I kw.        
 • 08:00 Niemcy, Ceny importu, marzec            
 • 08:30 Węgry, Inflacja producencka, marzec
 • 08:30 Węgry, Produkt Krajowy Brutto wst., I kw.                    
 • 08:45 Francja, Inflacja konsumencka wst., kwiecień                
 • 08:45 Francja, Inflacja producencka, marzec            
 • 08:45 Francja, Wydatki konsumentów (m/m), marzec        
 • 09:00 Czechy, Produkt Krajowy Brutto wst., I kw.                        
 • 09:00 Hiszpania, Produkt Krajowy Brutto wst.t, I kw.                    
 • 09:00 Szwajcaria, Indeks instytutu KOF, kwiecień        
 • 09:00 Turcja, Bilans handlu zagranicznego (USD), marzec        
 • 09:00 Polska, Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC, kwiecień            
 • 09:00 Polska, Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC, kwiecień    
 • 09:55 Niemcy, Stopa bezrobocia s.a., kwiecień    
 • 10:00 Włochy, Produkt Krajowy Brutto wst., I kw.                
 • 10:00 Polska, Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst., kwiecień        
 • 10:00 Niemcy, Produkt Krajowy Brutto wst., I kw.                    
 • 10:30 Wlk. Brytania, Podaż pieniądza M4 (m/m), marzec        
 • 10:30 Wlk. Brytania, Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny, marzec            
 • 11:00 Strefa Euro Inflacja konsumencka wst., kwiecień                
 • 11:00 Strefa Euro, Produkt Krajowy Brutto wst., I kw.            
 • 11:00 Włochy, Inflacja konsumencka wst., kwiecień            
 • 14:30 USA, Indeks kosztów zatrudnienia (k/k), I kw.        
 • 14:30 Kanada, Miesięczny PKB (m/m), luty            
 • 15:00 USA Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, luty                    
 • 15:00, USA, Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m), luty            
 • 15:00, Chile, Produkcja przemysłowa (r/r), marzec            
 • 15:00, Chile, Stopa bezrobocia, marzec            
 • 15:45, USA, Indeks Chicago PMI, kwiecień            
 • 16:00, USA, Indeks zaufania konsumentów - Conference Board,    kwiecień
 • 22:40, USA, Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API, tydzień            

Środa, 1.05.2024

 • Polska,  Francja,  Szwajcaria,  Norwegia,  Czechy,  Rumunia,  Słowacja,  Węgyr, Niemcy,  Włochy,  Hiszpania,  Szwecja,  Chiny,  Turcja y - Święto Pracy - dzień wolny
 • 00:45, Nowa Zelandia, Sytuacja na rynku pracy, I kw.              
 • 00:45, Nowa Zelandia, Indeks kosztów zatrudnienia (k/k), I kw.            
 • 01:00, Australia, Indeks PMI dla przemysłu fin., kwiecień        
 • 02:30, Japonia, Indeks PMI dla przemysłu fin., kwiecień        
 • 03:00, Nowa Zelandia, Wystąpienie publiczne szefa RBNZ (Adrian Orr)             
 • 08:30, Australia, Indeks cen surowców (r/r), kwiecień        
 • 10:30, Wlk. Brytania, Indeks PMI dla przemysłu fin., kwiecień        
 • 13:00, USA, Wnioski o kredyt hipoteczny, tydzień        
 • 14:15, USA, Raport ADP, kwiecień        
 • 15:30, Kanada, Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień            
 • 15:45, USA, Indeks PMI dla przemysłu fin., kwiecień        
 • 16:00, USA, Raport ISM dla przemysłu, kwiecień                                     
 • 16:00, USA, Liczba wakatów wg JOLTS, marzec            
 • 16:00, USA, Wydatki na inwestycje budowlane (m/m), marzec        
 • 16:30, USA, Tygodniowa zmiana zapasów paliw, tydzień                                
 • 20:00, USA, Decyzja FOMC ws. stóp procentowych, maj    
 • 20:30, USA, Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC    , maj            
 • 22:15, Kanada, Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)        

Czwartek, 2.05.2024

 • Chiny - Święto Pracy - dzień wolny
 • 01:50, Japonia, Protokół z posiedzenia BoJ, marzec            
 • 03:30, Australia, Nowe domy oddane do użytku (m/m), marzec        
 • 03:30, Australia, Bilans handlu zagranicznego (AUD), marzec            
 • 07:00, Indie, Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień            
 • 07:00, Japonia, Indeks zaufania konsumentów, kwiecień
 • 08:30, Szwajcaria, Inflacja konsumencka, kwiecień            
 • 08:30, Szwajcaria, Sprzedaż detaliczna, marzec                                            
 • 08:30, Węgry, Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin., luty        
 • 08:30, Szwecja, Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień    
 • 09:00, Polska, Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień
 • 09:00, Węgry, Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień    
 • 09:15, Hiszpania, Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień
 • 09:30, Czechy, Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień            
 • 09:30, Szwajcaria, Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień        
 • 09:45, Włochy, Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień        
 • 09:50, Francja, Indeks PMI dla przemysłu fin., kwiecień        
 • 09:55, Niemcy, Indeks PMI dla przemysłu fin., kwiecień        
 • 10:00, Włochy, Inflacja producencka, marzec                                    
 • 10:00, Strefa Euro, Indeks PMI dla przemysłu fin., kwiecień        
 • 10:00, Norwegia, Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień            
 • 13:30, USA, Raport Challengera,    kwiecień    
 • 14:30, USA, Handel zagraniczny, marzec                                         
 • 14:30, USA, Jednostkowe koszty pracy wst. (k/k)    , I kw.            
 • 14:30, USA, Wydajność pracy wst. (k/k),     I kw.    
 • 14:30, Czechy, Decyzja CNB ws. stóp procentowych, maj    
 • 14:30, Kanada, Bilans handlu zagranicznego (CAD), marzec            
 • 14:30, USA, Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych,     tydzień        
 • 14:45, Kanada, Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)        
 • 16:00, USA, Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m), marzec        
 • 16:00, USA, Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m), marzec        
 • 16:00, USA, Zamówienia w przemyśle (m/m), marzec            
 • 16:30, USA, Tygodniowa zmiana zapasów gazu, tydzień            

Piątek, 3.05, 2024

 • Polska - Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny
 • Japonia - Dzień Konstytucji - dzień wolny
 • Rumunia - Wielki Piątek Prawosławny - dzień wolny
 • Chiny - Święto Pracy - dzień wolny
 • 01:00, Australia, Indeks PMI dla usług fin., kwiecień        
 • 08:45, Francja, Produkcja przemysłowa (m/m), marzec        
 • 09:00, Turcja, Inflacja CPI (r/r), kwiecień    
 • 09:00, Turcja, Inflacja PPI (r/r), kwiecień            
 • 10:00, Norwegia, Decyzja ws. stóp procentowych, maj        
 • 10:00, Włochy, Stopa bezrobocia, marzec        
 • 10:30, Wlk. Brytania, Indeks PMI dla usług fin., kwiecień        
 • 11:00, Strefa Euro, Stopa bezrobocia, marzec        
 • 14:30, USA, Sytuacja na rynku pracy, kwiecień                 
 • 15:45, USA, Indeks PMI dla usług fin., kwiecień        
 • 16:00, USA, Raport ISM dla usług, kwiecień                      
 • 19:00, USA, Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy, tydzień            

Źródło: macronext.pl

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.